Pagrindinės dalies priežiūra

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prižiūrėti ir tvarkyti aparatą, pavyzdžiui, reguliariai jį valyti ir keisti eksploatacines medžiagas. Taip pat aprašomos „Canon“ teikiamos techninės priežiūros paslaugos. Informaciją apie atsargumo priemones, kurių reikia laikytis vykdant priežiūrą, žr. Svarbūs saugos nurodymai.
Priežiūra ir apžiūra
Remontui skirtų eksploatacinių dalių ir dažomųjų miltelių kasečių minimalus saugojimo laikotarpis yra septyni (7) metai po aparato modelio gamybos nutraukimo.
Jei kyla veikimo problemų, žr. „Trikčių šalinimas“ leidinyje „Vartotojo instrukcija“. Jei problemos vis dar nepavyksta išspręsti arba manote, kad aparatą reikia patikrinti, kreipkitės į pardavimo arba techninės priežiūros atstovą.
Įrengimas
Jei dėl jūsų aplinkos ar kai kurių veikimo režimų naudojimo aparatas veikia triukšmingai, rekomenduojama aparatą įrengti nuo biuro atskirtoje vietoje.
Jei patalpa, kurioje sumontuotas aparatas, greitai įšildoma arba aparatas perkeliamas iš šaltos, sausos vietos į šiltą, drėgną vietą, jo viduje gali susiformuoti vandens lašeliai (kondensatas). Aparato naudojimas tokiomis sąlygomis gali sukelti įvairių problemų, pavyzdžiui, gali įstrigti popierius, būti prasta spausdinimo kokybė ar įvykti triktys. Prieš naudodami aparatą, leiskite jam prisitaikyti prie aplinkos temperatūros ir drėgnumo.
Kai aparatai su saugojimo įrenginiais, pvz., standžiaisiais diskais, naudojami aukščiau nei 3000 metrų virš jūros lygio, jie gali veikti netinkamai.

Pagrindinis valymas

Eksploatacinių reikmenų keitimas

Kita priežiūra ir koregavimas

A155-015