Dažomųjų miltelių atliekų konteinerio pakeitimas

Kai dažomųjų miltelių konteineris yra beveik ar visiškai pilnas, rodomas pranešimas apie tai, kad paruoštumėte naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį arba jį pakeistumėte. Pasiruoškite naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį arba pakeiskite jį, kaip nurodoma pranešime.

Su dažomųjų miltelių atliekų konteinerio keitimu susiję perspėjimai

Nelieskite kontaktų () aparato viduje. Jei neatsižvelgsite į šiuos nurodymus, galite sugadinti aparatą.
Negalima pakeisti dažomųjų miltelių atliekų konteinerio anksčiau nei ekrane pasirodys pranešimas, kad reikia jį pakeisti.
Dažomųjų miltelių atliekų konteineris yra talpykla, skirta nepanaudotiems dažomiesiems milteliams, kurie lieka spausdinant, surinkti.
Išsamesnę informaciją apie kiekvieną pranešimą žr. Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą.
Informaciją apie dažomųjų miltelių atliekų konteinerių produkto numerius žr. Eksploatacinės medžiagos.
Galite patikrinti, kiek liko vietos dažomųjų miltelių atliekų konteineryje.
Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas

Dažomųjų miltelių atliekų konteinerio keitimo procedūra

Keičiant dažomųjų miltelių atliekų konteinerį, procedūra rodoma ir ekrane. Vykdydami procedūrą, peržiūrėkite ir ekrane rodomą informaciją.
1
Atidarykite priekinį dangtį.
2
Atidarykite kairįjį dangtelį.
3
Išimkite dažomųjų miltelių atliekų konteinerį kartu su kairiuoju dangteliu.
Būkite atsargūs, kad nepaverstumėte dažomųjų miltelių atliekų konteinerio. Pavertus dažomųjų miltelių atliekų konteinerį, surinkti dažomieji milteliai išsipils.
4
Iš apsauginio apvalkalo išimkite dažomųjų miltelių atliekų konteinerį.
Neardykite ir nepažeiskite dažomųjų miltelių atliekų konteinerio.
5
Įstatykite naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį ir uždarykite kairįjį dangtelį.
6
Uždarykite priekinį dangtį.
A155-019