Būsenos ir žurnalų tikrinimas

Naudodami „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) galite patikrinti apdorojimo laukiančių dokumentų būseną bei apdorotų dokumentų žurnalus. Taip pat galite patikrinti aparato būklę, pavyzdžiui, peržiūrėti informaciją apie klaidas ir eksploatacinių medžiagų likučius.
Kai naudojamas asmeninis tapatybės patvirtinimo valdymas, galite apriboti vartotojų galimybes vykdyti operacijas su kitų vartotojų užduotimis ekrane <Būkl. kontrolė>. <Prieigos prie kitų vart. užd. aprib.>

Spaudinių būsenos tikrinimas

Galite peržiūrėti spausdinimo laukiančių dokumentų būseną. Taip pat galite nustatyti, kad dokumentas būtų apdorotas anksčiau už kitus, arba atšaukti dokumentą.
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] srityje [Print]

Operacijų mygtukai

[Cancel]: Spausdinimas atšauktas. Atšauktas dokumentas ištrinamas ir jo atkurti nebeįmanoma.
[Print Next]: Dokumentas apdorojamas iš karto užbaigus dabartinį dokumentą.
[Pause]: Galite atšaukti spausdinimą. Spustelėkite [Resume], jei norite tęsti sustabdyto dokumento spausdinimą.

Dokumento piktograma

Spustelėkite ant piktogramos, kad peržiūrėtumėte išsamią dokumento informaciją.

Užduočių žurnalo tikrinimas

Galite peržiūrėti išspausdintų ir gautų dokumentų žurnalą.
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Žurnalo duomenis galima eksportuoti ir įrašyti į kompiuterį kaip CSV failą (*.csv).

Funkcijų parinkimas

Pasirinkite funkciją, kurią norite peržiūrėti, ir spustelėkite [Display]. Rodomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų aparato modelio ir pasirinktinės įrangos.

Aparato būklės patikrinimas

Galite peržiūrėti įvairią informaciją apie aparatą, pavyzdžiui, informaciją apie klaidas, popieriaus ir rašalo likučius, informaciją apie prijungtą pasirinktinę įrangą bei iki šiol išspausdintų puslapių skaičių.
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)  [Status Monitor/Cancel]  Pasirinkite elementą, kurį norite peržiūrėti
A155-067