Parametro duomenų importavimas/eksportavimas

Aparato duomenys, tokie kaip vartotojo parametrų informacija ir įvairios parametrų reikšmės, gali būti eksportuojami ir įrašomi į kompiuterį. Eksportuotus duomenis taip pat galima importuoti į aparatą iš kompiuterio. Iš aparato eksportuotus duomenis galima importuoti į kitus „Canon“ spausdintuvus / daugiafunkcius spausdintuvus. Tai leidžia naujame įrenginyje paprasčiau sukonfigūruoti parametrus, pavyzdžiui, įsigijus pakaitinį aparatą. Daugiau informacijos apie galimus importuoti parametrų elementus rasite skyriuje „Parametrų / registracijos lentelė“. Importuojant arba eksportuojant galima nurodyti, ar importuoti (eksportuoti) visus aparato duomenis, ar tik konkrečius duomenis.
Paskirkite administratorių operacijų valdymui.
Paskirkite administratorių su „Administrator“ (administratoriaus) teisėmis, kuris vykdys importavimo (eksportavimo) operacijas. Importavus duomenis perrašomi vartotojų parametrai, tinklo parametrai ir kt. duomenys, kurie gali neleisti kai kurioms funkcijoms tinkamai veikti arba sukelti aparato veikimo problemų. Importuodami duomenis būkite atsargūs.
Neišjunkite aparato, kol nebaigta importuoti arba eksportuoti
Procesas gali trukti keletą minučių. Neišjunkite aparato, kol procesas nėra baigtas. Dėl to galima netekti duomenų arba sutrikti aparato veikimas.
Toliau pateikiamų funkcijų / procesų negalima vykdyti importuojant (eksportuojant) duomenis:
Ataskaitų spausdinimo užduotys
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Programinės įrangos įregistravimo / atnaujinimo funkcijos naujinimo procesas
Valdymas naudojant aparato valdymo skydelį
Atšaukimas naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Aparato perjungimas į budėjimo režimą
Duomenų importavimas / eksportavimas negali būti atliekamas, kai vykdomos šios funkcijos / procesai:
Ataskaitų spausdinimo užduotys
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Programinės įrangos įregistravimo / atnaujinimo funkcijos naujinimo procesas
Apdorojamas aparato išjungimas
Rodomas klaidos kodas
Neimportuokite ir neeksportuokite naudodami skirtingas ekrano kalbas
Jei eksportuojančio aparato ir importuojančio aparato ekrano kalba skiriasi, gali būti pažeistos parametrų reikšmės ir sutrikdytas aparato veikimas.
Neredaguokite eksportuotų failų.
Neatverkite ir neredaguokite eksportuotų XML failų, nes tai gali sutrikdyti aparato darbą.
Importuojant į „Canon“ spausdintuvą / daugiafunkcį spausdintuvą, kuris nėra šis aparatas
Kai kurių parametrų gali nepavykti importuoti. Parametrų / registracijos lentelė
Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti
Saugos strategijos parametrus galima importuoti, jeigu sutampa įrenginio, iš kurio eksportuojami saugos strategijos parametrai, slaptažodis su įrenginio, į kurį importuojama, slaptažodžiu arba jeigu importuojamame įrenginyje nėra nustatytas joks slaptažodis. Jeigu importuojamame įrenginyje nenustatytas joks slaptažodis, jam nustatomas eksportavimo įrenginiui sukonfigūruotas slaptažodis.
A155-06H