Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti

Rekomenduojama su saugos strategija susijusius aparato parametrus apsaugoti naudojant slaptažodį. Nustačius slaptažodį, galima apriboti, kad saugos strategijos parametrus modifikuoti teisę turėtų tik tą slaptažodį žinantys informacijos saugos administratoriai.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Pasirodo puslapis [Confirm Security Policy].
4
Spustelėkite [Password Settings].
5
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite [OK].
Slaptažodžiui naudokite tik raides ir skaičius.
Įsitikinkite, kad tinkamai įvedėte slaptažodį, ir dar kartą įveskite naująjį slaptažodį laukelyje [Confirm:].
Slaptažodžio keitimas
Įveskite dabartinį slaptažodį laukelyje [Current Password:], naująjį slaptažodį laukelyje [New Password:], tada dar sykį įveskite naują slaptažodį lauke [Confirm:] ir spustelėkite [OK].
Slaptažodžio šalinimas
Įveskite dabartinį slaptažodį lauke [Current Password:], tada spustelėkite [OK] neįvedę jokių reikšmių laukeliuose [New Password:] ir [Confirm:] (palikite juos tuščius). Jei [Password Settings Policy] buvo sukonfigūruotas įvesties simbolių limitas, būtina įvesti šio parametro reikšmę. Prieš pašalindami slaptažodį, atšaukite limito naudojimą. Saugos strategijos parametrų elementai
Nepamirškite savo slaptažodžio. Jei pamiršote savo slaptažodį, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Norint nustatyti / pakeisti parametrus, būtina prisijungti prie „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) administratoriaus teisėmis.
Jei nustatytas slaptažodis, jis bus būtinas autentifikavimui norint atkurti aparato pradines reikšmes. Atlikus autentifikavimą ir atkūrus aparato pradines reikšmes slaptažodis bus ištrintas. Parametrų inicijavimas
A155-04X