Saugos politikos taikymas aparate

Organizacijos dažnai naudoja saugos strategiją, apibrėžiančią pagrindinius informacijos apsaugos tikslus ir standartus, taikomus informacijos įrenginiams, kompiuteriams ir spausdintuvams / daugiafunkciams spausdintuvams. Šiame aparate naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) galima iškart valdyti kelis parametrus. Taip pat galima nustatyti specialų slaptažodį, kad šiuos parametrus keisti galėtų tik informacijos saugos administratorius. Prieš konfigūruodami šiuos parametrus įsitikinkite, kad nustatyta, jog „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) naudotų TLS. „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
Saugos strategijos parametrai skirti valdyti visas su informacijos sauga susijusias funkcijas bei parametrus, o ne užkirsti kelią pačiam informacijos nutekėjimui.
A155-04W