Tiesioginis prijungimas

Net jei aplinkoje nėra belaidžio LAN maršrutizatoriaus, vis tiek galite tiesiogiai prijungti savo mobilųjį įrenginį prie aparato naudodami prieigos taško režimą arba funkciją „Wi-Fi Direct“, kuri leidžia prijungti įrenginį prie aparato nekonfigūruojant sudėtingų parametrų.

Pasiruošimas prisijungti tiesiogiai

Naudodami „Access Point Mode“ užmegzkite ryšį tokia tvarka.
Patikrinkite aparato tinklo parametrus.
Pasirinkite <Nustatyti> <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <IPv4 parametrai>  nustatykite <IPv4 naudojimas> reikšmę <Įjungt.>.
Paruoškite mobilųjį įrenginį.
Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ryšį.
Paruoškite aparatą prijungimui.
Pasirinkite <Nustatyti> <Nuostatos>  <Tinklas>  <Tiesioginio ryšio parametrai>  nustatykite <Tiesioginio ryšio naudojimas> reikšmę <Įjungt.>.
Pasirinkite <Nustatyti> <Nuostatos> <Tinklas> <Tiesioginio ryšio parametrai> pasirinkite norimą naudoti tiesioginio ryšio tipą dalyje <Tiesioginio ryšio tipas>.
Paspauskite <Mob. portalas> (Ekranas <Pagrindinis> <Tiesioginis ryšys>  <Prijungti>.
Jei pasirinktos reikšmės <Belaidis LAN> arba <Laid. LAN+ belaidis LAN> dalyje <Sąsajos pasirinkimas>, <„Wi-Fi Direct“> negalima pasirinkti laukelyje <Tiesioginio ryšio tipas>. <Sąsajos pasirinkimas>
Išsamios informacijos, kaip naudoti „Canon PRINT Business“, ieškokite susijusiuose vadovuose. (https://global.canon/gomp/)
Jei jutiklinio pulto ekrano viršuje rodomas pranešimas <Su dabart. param. naudoti negalima. Kreipkitės į sistemos administr.> ir negalima pasirinkti <Prijungti>, patikrinkite, ar nustatyta parametro <Tiesioginio ryšio naudojimas> reikšmė <Įjungt.>. Jei nustatyta parametro <Tiesioginio ryšio naudojimas> reikšmė <Įjungt.>, tačiau negalima paspausti <Prijungti>, pakeiskite IP adresą dalyje <Tiesioginio ryšio IP adreso parametrai>. <Tiesioginio ryšio naudojimas><Tiesioginio ryšio IP adreso parametrai>
Kai naudojamas prieigos taško režimas, jei aparatas paleidžiamas nustačius parametro <Įj., jei nurodytas SSID/tinklo raktas.> reikšmę <Įjungt.>, tiesioginius ryšius galima užmegzti nepasirinkus <Mob. portalas>  <Prijungti>. <Įj., jei nurodytas SSID/tinklo raktas.>

Tiesioginis prijungimas („Access Point Mode“)

Ryšio tarp aparato ir mobiliojo įrenginio užmezgimas šiek tiek užtrunka.

Prijungimas rankiniu būdu

1
Pasirinkite <Mob. portalas> ekrane <Pagrindinis>. Ekranas <Pagrindinis>
Jei mobilusis įrenginys jau prijungtas, pereikite prie 3 veiksmo.
2
Pasirinkite <Prijungti>.
3
Konfigūruokite ryšio parametrus savo mobiliajame įrenginyje naudodami SSID ir tinklo rakto informaciją, rodomą įrenginio ekrane.
4
Atlikę norimas operacijas, paspauskite Atjungti.

Tiesioginis prijungimas („Wi-Fi Direct“)

Prisijungimas prie aparato naudojant mobilųjį įrenginį

1
Užmegzkite tiesioginį ryšį mobiliajame įrenginyje.
Mobiliojo įrenginio „Wi-Fi“ parametrų ekrane atidarykite „Wi-Fi Direct“ ekraną ir pasirinkite aparatą iš aptiktų „Wi-Fi Direct“ įrenginių sąrašo.
Aparato ekrane parodomas pranešimas, kuriame teigiama, kad iš mobiliojo įrenginio gauta ryšio užklausa.
2
Pasirinkite <Taip> aparato ekrane.
Pradedamas ryšys tarp aparato ir mobiliojo įrenginio.
3
Atlikę norimas operacijas, paspauskite Atjungti.

Prijungimas prie mobiliojo įrenginio iš aparato.

1
Ekrane rodomame sąraše pasirinkite įrenginio, kurį norite tiesiogiai prijungti, pavadinimą, tada pasirinkite Prisijungti.
Parodomas ekranas, kuriame pasirenkama, ar leisti užmegzti ryšį su mobiliuoju įrenginių.
2
Mobiliojo įrenginio ekrane bakstelėkite [Taip].
Pradedamas ryšys tarp aparato ir mobiliojo įrenginio.
3
Atlikę norimas operacijas, paspauskite Atjungti.
Norėdami peržiūrėti prijungtus mobiliuosius įrenginius, paspauskite <Prisijungimo informacija> ekrane <Tiesioginis ryšys>.
Naudojant tiesioginį prijungimą, atsižvelgiant į naudojamą mobilųjį įrenginį, gali būti, kad negalėsite prisijungti prie interneto.
Ryšio laukimo būsena baigiasi, jei belaidis ryšys neužmezgamas mobiliajame įrenginyje per penkias minutes nuo tada, kai parodomas įrenginio pavadinimas.
Jeigu būsena neperduodant duomenų iš mobiliojo įrenginio į aparatą ir atvirkščiai tęsiasi tiesiogiai prijungus, ryšys gali nutrūkti.
Tiesiogiai prijungus, energijos taupymo miego režimu našumas sumažėja.
Jeigu aparatas naudojamas belaidžiame LAN, prijungiant tiesiogiai, aparatas turi būti prijungtas prie belaidžio LAN. Kai aparatas neprijungtas prie belaidžio LAN arba sujungimo procesas dar nebaigtas, tiesioginio prijungimo negalima pradėti. Jeigu prijungimas tarp aparato ir belaidžio LAN nutrūksta naudojant tiesioginį prijungimą, ryšys gali nutrūkti.
Baigę norimą operaciją, būtinai nutraukite ryšį tarp aparato ir mobiliojo įrenginio. Jeigu liksite prisijungę, sumažės energijos taupymo našumas miego režimu.
Jei naudojate tiesioginį prisijungimą, nenustatykite IP adreso mobiliajame įrenginyje rankiniu būdu. Tai padarius po tiesioginio prisijungimo gali nebepavykti užtikrinti tinkamo ryšio.
A155-04H