<Laikmačio/energijos parametrai>

Šiame skyriuje aprašyti laikmačio parametrai ir energijos vartojimo parametrai.
<Datos/laiko parametrai>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Labai svarbu nustatyti dabartinę datą ir laiką. Instrukcijų, kaip konfigūruoti parametrą, ieškokite skirsnyje Datos ir laiko nustatymas.
<Laiko formatas>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti, ar laikas turi būti rodomas 24 ar 12 valandų formatu.
<Mait. šaltinio sparč. paleisties param.>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Nustačius šios funkcijos reikšmę <Įjungt.>, galima greičiau pradėti veiksmus ekrane, kai įjungiamas maitinimas.
<Autom. nustatymo iš naujo laikas>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nurodyti laikotarpį, po kurio jūs atjungiamas ir automatiškai nustatomas numatytasis ekrano parametras.
<Autom. nust. iš naujo laiko apribojimas>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Nustačius šios funkcijos reikšmę <Įjungt.>, įprasti vartotojai nebegalės nustatyti parametrų <Autom. nustatymo iš naujo laikas> ir <Funkcija po aut. nustatymo iš naujo>.
<Funkcija po aut. nustatymo iš naujo>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti, ar paleidimo metu, iš karto po to, kai paleidžiamas automatinis nustatymas iš naujo, bus rodomas numatytasis ekranas, kuris nustatomas parametru <Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus> dalyje <Rodymo parametrai>, ar iš karto parodomas ankstesnis ekranas.
<Autom. išsijungimo laikas>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Naudojant automatinio išjungimo funkciją aparatas automatiškai išjungiamas, jei aparato ekranas nenaudojamas tam tikrą laikotarpį po to, kai jis perėjo į miego režimą.
<Aut. išsijungimo savaitinis laikmatis>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti laiką, kada aparatas automatiškai išsijungs kiekvieną savaitės dieną. Jei naudojate šią funkciją, nebereikės kasdien rankiniu būdu išjungti aparato.
<Leisti miego režimą klaidos metu>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti, ar bus automatiškai suaktyvinamas aparato miego režimas įvykus klaidai.
<Automatinio miego laikas>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti laiką, kada aparate automatiškai įsijungia miego režimas, jei neatliekate jokių veiksmų.
<Energ. sąn. miego režimu>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti, kiek energijos aparatas sunaudos, kai įsijungs miego režimas.
<Išėj. iš miego rež. param. priėmus užd.>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti, ar, gavus spausdinimo užduotį, valdymo skydelis turi toliau veikti miego režimu.
<Autom. miego savaitinis laikmatis>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti laiką, kada aparate įvairiomis savaitės dienomis automatiškai įsijungs miego režimas.
<Autom. gradac. reg. laiko parametrai>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite kasdien automatiškai atlikti automatinį gradacijos reguliavimą nustatytu laiku.
<Išėjimo iš miego režimo laiko parametrai>
<Nustatyti> <Nuostatos> <Laikmačio/energijos parametrai>
Galite nustatyti laiką, kada bus išjungtas miego režimas.
A155-08J