Kiti tinklo parametrai

Pagal tinklo aplinką nustatykite toliau nurodytus parametrus.

SNTP parametrų nustatymas

Paprastas tinklo laiko protokolas (SNTP) leidžia koreguoti sistemos laikrodį naudojant tinkle esantį laiko serverį. Jei naudojamas SNTP, laiko serveris tikrinamas nurodytais intervalais; todėl palaikomas teisingas laikas. SNTP parametrus galima nurodyti naudojant priemonę „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja).
Norint per SNTP sinchronizuoti laiką su NTP serveriu, reikia iš anksto nustatyti laiko juostą, kurioje naudojamas aparatas. Datos ir laiko nustatymas
Jei SNTP nenustatytas, aparatas gali pasiekti išorinį SNTP serverį, kad sinchronizuotų laikrodį, kai naudojamos tam tikros paslaugos.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Pasirinkite [Use SNTP] ir nurodykite reikiamus parametrus.
[Use SNTP]
Pažymėkite šį žymės langelį, jei sinchronizuojant norite naudoti SNTP. Jei SNTP naudoti nenorite, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.
[Polling Interval]
Nurodykite intervalą tarp dviejų sinchronizavimų.
[NTP Server Address]
Įveskite NTP arba SNTP serverio IP adresą. Jei tinkle yra DNS, vietoj IP galite įvesti raidinių skaitinių simbolių pagrindinio kompiuterio vardą (arba FQDN) (pvz., ntp.pavyzdys.com).
[Check NTP Server Connection]
Galite patikrinti ryšio tarp mašinos ir registruoto serverio būseną, naudodami SNTP. Tačiau patvirtinama tik ryšio būsena, o laikas nekoreguojamas.
5
Spustelėkite [OK].

Aparato stebėjimas naudojant įrenginių valdymo sistemas

Naudojant įrenginio valdymo programinę įrangą, tinkle per serverį galima rinkti / tvarkyti įvairią informaciją, pvz., parametrų informaciją ir įrenginio trikčių informaciją.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Network Settings] [Multicast Discovery Settings].
4
Pasirinkite [Respond to Discovery] ir nurodykite reikiamus parametrus.
[Respond to Discovery]
Pasirinkite šį žymės langelį, jei norite nustatyti, kad aparatas atsakytų į įrenginių valdymo programinės įrangos sudėtinio aptikimo paketus ir būtų įjungtas įrenginių valdymo programinės įrangos stebėjimas.
[Scope Name]
Norėdami aparatą įtraukti į konkrečią aprėptį, įveskite raidinių skaitinių simbolių aprėpties pavadinimą.
5
Spustelėkite [OK].
A155-031