Pasirinktiniai parametrai

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kopijų skaičius>
nuo 1 iki 9999
Taip
C
Settings for Printer Settings
<2-pusis spausdinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Popieriaus tiekimas>
<Numatyt. popieriaus tiekimo šaltinis>
<Automat.>, <Univ. dėklas>, <1 stalčius>, <2 stalčius>, <3 stalčius>, <4 stalčius>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Numatytasis popieriaus formatas>
<A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Vok. NAGAGATA 3>, <Vok. NAGAGATA 4>, <Vok. NAGAGATA 40>, <Vok. YOGATANAGA3>, <Vokas nr. 10>, <Vokas ISO-C5>, <Vokas DL>, <Vokas Monarch>, <3x5 col.>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Numatytasis popieriaus tipas>
<Plonas>, <Paprastas 1>, <Paprastas 2>, <Paprastas 3>, <Sunkus 1>, <Sunkus 2>, <Sunkus 3>, <Sunkus 4>, <Sunkus 5>, <Spalvotas>, <Perdirbtas 1>, <Perdirbtas 2>, <Perdirbtas 3>, <Lipdukų lapai>, <Vertyb. pop. 1>, <Vertyb. pop. 2>, <Blankas 1>, <Blankas 2>, <Blankas 3>, <Blankas 4>, <Blankas 5>, <Blankas 6>, <Blankas 7>, <Vokas>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Popieriaus formato nepaisymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<2-ra univ. dėklo 2-pusio lapo pusė>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Popieriaus išvestis>
<Apipavidalinimas>
<Apipavidalinimas>:<Išjungt.>, <Rūšiavimas>, <Grupė>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Spausdinimo kokybė>
<Tankis>*1
<Žydra>: Nuo –8 iki +8; 0
<Purpurinė>: Nuo –8 iki +8; 0
<Geltona>: Nuo –8 iki +8; 0
<Juoda>: Nuo –8 iki +8; 0
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Tankis (pareguliavimas)>*1
<Žydra>:
<Didelis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Vidutinis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Mažas>: Nuo –8 iki +8; 0
<Purpurinė>:
<Didelis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Vidutinis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Mažas>: Nuo –8 iki +8; 0
<Geltona>:
<Didelis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Vidutinis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Mažas>: Nuo –8 iki +8; 0
<Juoda>:
<Didelis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Vidutinis>: Nuo –8 iki +8; 0
<Mažas>: Nuo –8 iki +8; 0
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Dažų taupymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Gradacija>
<Standartinis>, <Didelė 1>, <Didelė 2>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Raiška>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Raiškumas (nuotrauka)>
Nuo –1 iki +3; 0
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Specialus glotninimo režimas>
<1 režimas>, <2 režimas>, <3 režimas>, <4 režimas>, <5 režimas>, <6 režimas>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Spausdinimo dažų kiekio korekcija>
<Normalus>, <Grad. pirmum.>, <Teksto pirmum.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Linijų kontrolė>
<Raiškos pirmum.>, <Grad. pirmum.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Pločio reguliavimas>
<Pločio reguliavimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Pločio regul. tikslas>*1: <Tekstas>, <Linija>, <Tekstas ir linija>, <Visi>
Taip
B
Settings for Printer Settings
<Išplėstinis glotninimas>
<Išplėstinis glotninimas>: <Išjungt.>, <1 lygis>, <2 lygis>
<Taikyti grafikai>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Taikyti tekstui>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Gradacijos glotninimas>
<Gradacijos glotninimas>: <Išjungt.>, <1 lygis>, <2 lygis>
<Taikyti grafikai>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Taikyti atvaizdams>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Paryšk. tekstą spausdinant nespalvotai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Išdėstymas>
<Įrišimo vieta>
<Ilgasis kraštas>, <Trumpasis kraštas>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Įrišimo paraštė>
Nuo –50,0 mm iki +50,0 mm; 00,0 mm
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Pastumti trumpuoju kraštu (pirmyn)>
Nuo –50,0 mm iki +50,0 mm; 00,0 mm
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Pastumti ilguoju kraštu (pirmyn)>
Nuo –50,0 mm iki +50,0 mm; 00,0 mm
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Pastumti trumpuoju kraštu (atgal)>
Nuo –50,0 mm iki +50,0 mm; 00,0 mm
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Pastumti ilguoju kraštu (atgal)>
Nuo –50,0 mm iki +50,0 mm; 00,0 mm
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Aut. klaidos praleidimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Skirtasis laikas>
<Skirtasis laikas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Skirtasis laikas>: Nuo 5 sek. iki 300 sek.; 15 sek.
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Spausdinti užbaigus RIP>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Spausdinimo režimas>*1
<Automat.>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <Vaizdavimas>, <PDF>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Režimo pirmumas>*1
<Nėra>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Autom. pasirinkimas>*1
<PS>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<PCL>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<XPS>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Vaizdavimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<PDF>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Spalvotas režimas>
<Autom. (spalv./nesp.)>, <Nespalvotas>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Suglaudinto atvaizdo išvestis>
<Išvestis>, <Rodyti klaidą>
Taip
C
Settings for Printer Settings
<Inicijuoti>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
-
*1
Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamą pasirinktinį gaminį arba kai nurodytas atitinkamas parametras.
A155-07R