Spausdinti

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Užduoties saugojimo laikotarpis>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 val., 1, 2, 3 d.
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduočių sąrašo rodymo parametrai>
<Asmeninis>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Bendrinamas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Grupė>*1:<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Žymi elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai galima naudoti atitinkamą pasirinktinį gaminį arba kai nurodytas atitinkamas parametras.
A155-085