Aparato valdymas

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Aparato informacijos parametrai>
<Aparato pavadinimas>
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Vieta>
Taip
A
Settings/Registration Basic Information
<Užd. būklės rodymas prieš autentifik.>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prieigos prie kitų vart. užd. aprib.>
<Spausdinti>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
<Priimti>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduočių žurnalo rodymas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Išjungt.>:
<Užd.žur.gav.vald.pr.įr>: <Neleisti>, <Leisti>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Audito žurnalo įrašymas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Tinklo autentifikavimo žurnalo gavimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Priežiūros atstovo prieigos ribojimas>
<Išjungt.>, <Išjungt. (būtina autentifikuoti)>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuot.vart.s./„Toner Status“ reikm.inf.p.>
<Rodyti mgt. Reikm. pirkimas nuot.vart.s.>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<„Toner Status“ būsenos parametrai>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Rod. mgt Reikm. pirk.>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Administr. slapt. inicijavimo draudimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Ne
Ne
-
<Specialiojo režimo veiksmų apribojimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Orig. „Canon“ rež.>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
Ne
-
A155-088