Klaidos kodų šalinimas

Nepavykus tinkamai atlikti spausdinimo, užduočių žurnale arba ryšių valdymo ataskaitoje rodomas skaičius, prasidedantis ženklu „#“ (klaidos kodas) (Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas). Atlikite esant klaidos kodui reikalingus korekcinius veiksmus.
Atsižvelgiant į jūsų aparatą, kai kurie klaidų kodai gali būti nerodomi.

#001 – #800

#801 – #999

#009

Baigėsi popierius.
Įdėkite popieriaus.
Popieriaus įdėjimo operacijos
Blogai įkištas popieriaus stalčius.
Iki galo įstatykite popieriaus stalčių.
Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas

#010

Baigėsi popierius.
Įdėkite popieriaus.
Popieriaus įdėjimo operacijos

#037

Gauti duomenys, kurių apimtis viršija 1000 puslapių.
Aparatas ištrina visus puslapius, esančius po 999-ojo puslapio, ir atspausdina likusius 999 puslapius. Paprašykite kitos šalies dar kartą atsiųsti 1000-ąjį ir kitus puslapius.

#099

Veiksmas buvo atšauktas prieš jį baigiant.
Dar kartą atlikite operaciją.

#701

Nėra skyriaus ID arba pasikeitė PIN.
Jei naudojate naudotojų autentifikavimo funkciją, priskirkite skyrių ID naudotojams. Jei naudojate skyrių ID autentifikavimo funkciją, įveskite naują skyriaus ID ir PIN, kad vėl prisijungtumėte.
Priėmimo parametro reikšmė srityje [Printer Jobs with Unknown IDs] nustatyta kaip [Reject].
Nustatykite [Printer Jobs with Unknown IDs] srityje [Department ID Management] į [Allow].
Skyriaus ID valdymo nustatymas

#749

Veiksmo nepavyko atlikti todėl, kad rodomas pranešimas kreiptis techninės pagalbos.
Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei veiksmo vis tiek nepavyksta atlikti tinkamai, išjunkite maitinimo jungiklį, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Aparato išjungimas
Aparato įjungimas

#752

Serveris neveikia arba tinklas yra atjungtas.
Patikrinkite, ar normaliai veikia SMTP serveris.
Patikrinkite tinklo būklę.
Neteisingas el. pašto SMTP serverio pavadinimo parametras arba nenurodytas el. pašto adresas arba srities pavadinimas.
Patikrinkite SMTP serverio pavadinimo, el. pašto adreso ir srities pavadinimo parametrus <Komunikacijų parametrai>.
El. laiškų spausdinimo parametrų konfigūravimas

#753

Gaunant el. laišką įvyko TCP/IP klaida (programinės jungties arba išrinkimo klaida ir pan.).
Patikrinkite tinklo kabelio ir jungties būseną. Jei problema išlieka, iš naujo paleiskite aparatą.
Aparato įjungimas

#755

Nenustatytas IP adresas.
Patikrinkite <TCP/IP parametrai> srityje <Nuostatos>.
<Tinklas><TCP/IP parametrai>
Jei pasirinkote <Laidinis LAN + belaidis LAN> srityje <Laidinis LAN + laidinis LAN>, taip pat pasirinkite <Šalutinės linijos parametrai> srityje <Nuostatos>. Įjungus aparatą DHCP arba Auto IP nepriskyrė aparatui IP adreso.
<Tinklas><Šalutinės linijos parametrai>
Įjungus aparatą DHCP arba Auto IP nepriskyrė aparatui IP adreso.
Patikrinkite <TCP/IP parametrai> srityje <Nuostatos>.
<Tinklas><TCP/IP parametrai>
Jei pasirinkote <Laidinis LAN + belaidis LAN> srityje <Laidinis LAN + laidinis LAN>, taip pat pasirinkite <Šalutinės linijos parametrai> srityje <Nuostatos>.
<Tinklas><Šalutinės linijos parametrai>

#772

Atjungtas tinklas.
Patikrinkite tinklo būklę.

#801

Įvyko skirtojo laiko pabaigos klaida dėl pašto serverio problemos palaikant ryšį su SMTP serveriu el. laiškui priimti.
Patikrinkite, ar normaliai veikia SMTP serveris.
Patikrinkite tinklo būklę.
Jungiantis per SMTP serverį, SMTP serveris pranešė apie klaidą. Neteisingai nustatytas adresas. Siunčiant duomenis į failų serverį, įvyko klaida dėl problemos serveryje.
Patikrinkite, ar SMTP veikia normaliai, tinklo būseną, adresato parametrus ir failų serverio būseną bei parametrus.

#802

Neteisingas SMTP serverio pavadinimas, nurodytas <Komunikacijų parametrai>.
Patikrinkite SMTP serverio pavadinimą, nustatytą <Komunikacijų parametrai>.
El. laiškų spausdinimo parametrų konfigūravimas
Neteisingas DNS serverio adresas, nurodytas <DNS parametrai>.
Patikrinkite DNS parametruose nurodytą DNS serverio adresą.
DNS parametrų nustatymas
Nepavyko užmegzti ryšio su DNS serveriu.
Patikrinkite, ar normaliai funkcionuoja DNS serveris.

#810

Priimant el. laišką įvyko POP serverio ryšio klaida.
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai> POP serverio parametrus.
El. laiškų spausdinimo parametrų konfigūravimas
Patikrinkite, ar POP serveris veikia normaliai. Patikrinkite tinklo būklę.
Jungiantis prie POP serverio, POP serveris pranešė apie klaidą. Arba įvyko serverio skirtojo laiko klaida.
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai> POP serverio parametrus.
El. laiškų spausdinimo parametrų konfigūravimas
Patikrinkite, ar POP serveris veikia normaliai. Patikrinkite tinklo būklę.

#813

Priimant el. laišką įvyko POP serverio autentifikavimo klaida (vartotojo paskyros klaida arba slaptažodžio klaida).
Patikrinkite <Komunikacijų parametrai> POP serverio parametrus.
El. laiškų spausdinimo parametrų konfigūravimas

#816

Spausdinti nepavyko, nes pasiektas didžiausias spaudinių skaičius, nustatytas skyriaus ID valdymo funkcijoje.
Kreipkitės į sistemos administratorių.

#818

Gauti duomenys yra failo formato, kurio negalima atspausdinti.
Paprašykite kitos šalies pakeisti failo formatą ir siųskite dar kartą.

#819

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. MIME informacija neteisinga.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#820

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Neteisingas BASE64 arba unikodas.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#821

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Įvyko TIFF analizės klaida.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#822

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Nepavyko dekoduoti vaizdo.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#825

Buvo pašalintas vykdomos užduotis arba rezervuotos užduotis skyriaus ID ir PIN arba PIN buvo pakeistas.
Dar kartą vykdykite užduotį naudodami pakeistą skyriaus ID ir PIN.

#827

Gauti duomenys, kurių nepavyko apdoroti. Įtraukta nepalaikoma MIME informacija.
Paprašykite kitos šalies patikrinti parametrus ir siųskite dar kartą.

#828

Buvo gauti HTML duomenys.
Paprašykite kitos šalies pakeisti formatą, kuris nebūtų HTML, ir siųskite dar kartą.

#829

Gauti duomenys, kurių apimtis viršija 1000 puslapių.
Aparatas ištrina visus puslapius, esančius po 999-ojo puslapio, ir atspausdina likusius 999 puslapius. Paprašykite kitos šalies dar kartą atsiųsti 1000-ąjį ir kitus puslapius.

#831

Nepavyko priimti el. laiško naudojant SMTP dėl nustatyto užkardos priėmimo filtro parametro.
Atkurkite užkardos priėmimo filtro parametrą.
IP adresų nustatymas užkardos parametruose

#837

Iš pagrindinio kompiuterio, su kuriuo ryšys yra ribojamas užkardos priėmimo filtro parametruose, gauta ryšio užklausa.
Patikrinkite užkardos priėmimo filtro parametrus. Tai gali reikšti gauti nesankcionuotą prieigą ir įsilaužti.
IP adresų nustatymas užkardos parametruose

#843

Dabartinis laikas, nustatytas KDC (Key Distribution Center) serveryje, labai skiriasi nuo aparate nustatyto laiko.
Nustatykite datą ir laiką naudodami <Date/Time Settings>.
Datos ir laiko nustatymas
Pakoreguokite laiką, nustatytą KDC (Key Distribution Center) serveryje.

#844

Nusiųsti nepavyko, nes tvirtinant TLS serverio sertifikatą ryšio su POP serveriu metu įvyko patvirtinimo klaida, nes nustatyta <POP priėm. TLS sertif. patvirtinimas> reikšmė yra <Įjungt.>.
Naudodami „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) patikrinkite, ar CA sertifikatas, naudotas pasirašyti TLS serverio sertifikatą POP serveryje, yra užregistruotas aparate.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas POP serveryje yra teisingas.
Patikrinkite, ar TLS serverio sertifikatas nėra naudotojo pasirašytas sertifikatas.

#851

Nepavyko išsaugoti spausdintuvo užduoties, nes atmintis yra pilna.
Patikrinkite pasiekiamos atminties kiekį ir dar kartą atlikite užduotį.

#852

Vykdant užduotį buvo išjungtas maitinimas.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis ir kištukas ir dar kartą atlikite užduotį.

#853

Atmintis pilna.
Sumažinkite puslapių skaičių arba patikrinkite, ar laukiančių apdorojimo užduočių skaičius sumažėjo, ir dar kartą atlikite užduotį.

#856

Vykdoma užduotis buvo atšaukta, nes laikino duomenų saugojimo sritis tapo pilna.
Susisiekite su administratoriumi.

#857

Spausdinimas buvo atšauktas dėl priėmimo metu atšauktos užduoties arba skirtojo laiko pabaigos.
Jei baigėsi skirtasis laikas, patikrinkite tinklo būklę.

#858

Neteisingi duomenys.
Patikrinkite, ar aparatas palaiko spausdinimo protokolą ir spausdinimo parametrus.

#860

Nepavyko atkurti įstrigus popieriui, esant nesuderinamai puslapio aprašo kalbai arba nesuderinamiems parametrams.
Patikrinkite popierių arba užduoties parametrus.

#861

Įvyko klaida apdorojant spausdinimo duomenis arba vaizdo duomenis.
Patikrinkite vaizdo ir popieriaus formatą bei spalvų parametrus.

#862

Įtraukti nepalaikomi parametrai, nesuderinami parametrai arba parametrai, neatitinkantys aparato galimybių.
Patikrinkite užduočių parametrus.

#863

Užduotis buvo atšaukta, nes apdorojant spausdinimo duomenis buvo atlikti inicijavimo veiksmai.
Vykdykite užduotį dar kartą.

#865

Reikalingos spausdinimo funkcijos šiuo metu yra apribotos.
Patikrinkite aparato ir užduoties parametrus.

#866

Užduotis buvo atšaukta dėl saugumo parametrų.
Jei užduotį vykdote iš spausdintuvo tvarkyklės, naudokite atitinkamų teisių naudotojo informaciją.
Jei užduotį vykdote iš valdymo skydelio, prisijunkite kaip naudotojas su atitinkamomis teisėmis.
Toliau nurodyti saugumo parametrai.
Pasirinkta [Remote job without user authentication].

#919

Nustatyta sintaksės klaida arba „PostScript“ klaida, kuriai taikomi įrenginio ribojimai.
Nustatykite <PS klaidų spausdinimas> (Nustatyti) reikšmę <Įjungt.>, dar kartą pateiktie užduotį, patvirtinkite „PostScript“ klaidos turinį, o tada atlikite užduotį, kai pašalinsite klaidą. Daugiau informacijos žr. internetinės instrukcijos svetainėje „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Įrenginio nustatymas (PS/PCL/UFR II spausdintuvas))“.

#923

Nepavyko atspausdinti ant nurodyto paviršiaus ar laikmenos pusės.
Pakeiskite į popieriaus tipą, kuris būtų suderinamas su dvipusiu spausdinimu ir dar kartą atlikite užduotį.

#934

Vykdant spausdinimo užduotį įvyko klaida ir užduotis buvo pašalinta, nes praėjo numatytas laikas.
Pašalinkite klaidą ir dar kartą įvykdykite užduotį.
Be to, srityje <Aut. pristabdytų užduočių naikinimas> (Nustatyti) galite pakeisti laiką prieš pašalinimą arba išjungti automatinio pašalinimo funkciją.
<Aut. pristabdytų užduočių naikinimas>

#939

Spausdinimas buvo atšauktas dėl klaidos, kuri įvyko apdorojant vaizdo duomenis.
Vykdykite užduotį dar kartą.

#995

Buvo panaikintos rezervuotos ryšio užduotys.
Jei reikia, atlikite veiksmą dar kartą.
A155-0A4