Ús del tauler de control

Podeu utilitzar la pantalla i les tecles del tauler de control per configurar les opcions de l'equip o executar les funcions. En aquesta secció es descriu l'ús bàsic de la pantalla i de les tecles.
Configureu la brillantor de la pantalla.
Si costa veure el contingut de la pantalla, ajusteu-ne la lluminositat al tauler de control.
<Estb>  <Preferències>  <Accessibilitat>  <Lluminositat retroil·luminació> configureu la brillantor amb  o
A14H-036