Funció bàsica

Tot i tot que les funcions i les opcions són diferents, els mètodes d'operació per als botons que apareixen a la pantalla i el procediment per seleccionar els elements són iguals. En aquesta secció es descriuen els mètodes d'operació per als botons que es mostren freqüentment a la pantalla, i també com seleccionar elements.
Utilitzeu /
Desplaçament per la pantalla
La barra de desplaçament es mostra a la dreta de la pantalla quan no tota la informació cap en una pantalla. Si es mostra la barra de desplaçament, utilitzeu / per desplaçar-vos amunt o avall. El text i els colors de fons d'un element s'inverteixen en seleccionar-lo.
Modificació dels valors d'opcions
Utilitzeu  /  per introduir valors. Quan apareix  a la part superior esquerra de la pantalla, podeu introduir valors directament amb les tecles numèriques. Introducció de caràcters
Els valors a ( ) que apareixen sota el quadre d'entrada són el rang de valors que es pot introduir.
Utilitzeu /
Passar a la pantalla següent / tornar a la pantalla anterior
Premeu  per passar a la pantalla següent. Premeu  per tornar a la pantalla anterior.
També podeu passar a la pantalla següent si premeu , o tornar a la pantalla anterior si premeu  (Enrere).
Modificació dels valors d'opcions
Utilitzeu  / per ajustar l'escala del botó lliscant.
Moviment del cursor
Utilitzeu  /  per introduir text i valors. Introducció de caràcters
Ús de
Premeu  per aplicar una opció.
Ús de les tecles numèriques
Utilitzeu les tecles numèriques per introduir text i valors. Introducció de caràcters
Podeu canviar diverses opcions relacionades amb la pantalla, com ara l'idioma de la pantalla: <Opcions de visualització>
Podeu canviar la pantalla que es mostra automàticament quan l'equip està inactiu durant un període de temps determinat: <Funció després de reinici automàtic>
Podeu canviar diverses opcions relacionades amb l'accessibilitat, com ara la velocitat de desplaçament: <Accessibilitat>
A14H-039