Especificació de la mida i el tipus de paper

Cal especificar les opcions de mida i tipus de paper perquè coincideixen amb les del paper que s'hagi carregat. Assegureu-vos de canviar les opcions de paper quan carregueu paper que sigui diferent del paper que hi havia carregat anteriorment.
Si l'opció no coincideix amb la mida i el tipus del paper carregat, pot produir-se un encallament del paper o un error d'impressió.
Importació per lots/Exportació per lots
<Opcions de paper> només es pot importar des de i exportar a equips de la mateixa sèrie. Importació/exportació de les dades d'opcions
<Opcions de paper> s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions
A14H-00Y