<Opcions temporitzador/energia>

En aquesta secció es descriuen les opcions del temporitzador i d'energia.
<Ajusts de data/hora>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
És molt important ajustar la data i hora actuals. Per conèixer les instruccions per canviar les opcions, vegeu Configuració de la data i l'hora.
<Format d'hora>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si voleu que l'hora aparegui en format de 24 hores o de 12 hores.
<Opc. inici ràpid per l'alimentació ppal.>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si establiu aquesta funció en <On>, podeu reduir el temps que es triga a dur a terme operacions a la pantalla un cop que l'equip estigui engegat.
<Temps de reinici automàtic>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar el període de temps en el qual esteu desconnectat i la pantalla torna a la seva configuració predeterminada automàticament.
<Restringir temps reinici auto>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Si establiu aquesta funció en <On>, els usuaris generals no podran establir <Temps de reinici automàtic> ni <Funció després de reinici automàtic>.
<Funció després de reinici automàtic>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si la pantalla predeterminada establerta per a <Pantalla d'inici/restauració predeterm.> a <Opcions de visualització> o la pantalla immediatament anterior es mostren a l'inici després d'iniciar-se el reinici automàtic.
<Temps apagada auto>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Amb el Temps apagada auto, si la pantalla de l'equip està inactiva durant un determinat període de temps després d'haver entrat en mode de repòs, l'equip s'apaga automàticament.
<Temporitzad. setmanal per a apagada auto>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar l'hora en què l'equip s'apaga automàticament cada dia de la setmana. Si utilitzeu aquesta funció, no cal que apagueu l'equip manualment cada dia.
<Permetre el mode repòs durant l’error>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir si l'equip entra en el mode de repòs automàtic quan s'ha produït un error.
<Temps per a autorepòs>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir el temps a partir del qual l'equip entrarà automàticament en mode de repòs si no es duen a terme operacions.
<Consum d'energia en mode repòs>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu establir la quantitat d'energia que consumeix l'equip quan es troba en mode de repòs.
<Opcions de sortida mode pausa a Job RX>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu configurar si voleu mantenir el tauler de control en el mode repòs quan es rep un treball d'impressió.
<Temporitzador setmanal per a autorepòs>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu especificar l'hora en què l'equip canviarà automàticament al mode de repòs cada dia de la setmana.
<Ajust hora per a Ajust auto de gradació>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu dur a terme automàticament l'ajust automàtic de gradació a una hora establerta cada dia.
<Ajust hora finalització mode repòs>
<Estb> <Preferències> <Opcions temporitzador/energia>
Podeu definir l'hora en què l'equip surt del mode de repòs.
A14H-08J