Altres opcions de xarxa

Configureu el següent segons el vostre entorn de xarxa.

Configuració d'opcions de SNTP

El Protocol simple d'hora de xarxa (SNTP) permet ajustar el rellotge del sistema utilitzant el servidor d'hora a la xarxa. Si s'utilitza SNTP, el servidor d'hora es comprova en els intervals especificats; per tant, l'hora correcta sempre es pot mantenir. Les opcions d'SNTP es poden especificar mitjançant Remote UI (IU remota).
Per portar a terme la sincronització de l'hora mitjançant SNTP amb el servidor NTP, cal configurar prèviament la zona horària on s'utilitza l'equip. Configuració de la data i l'hora
Si SNTP no està configurat, l'equip pot accedir a un servidor SNTP extern per sincronitzar el rellotge quan s'utilitzen determinats serveis.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Seleccioneu [Use SNTP] i especifiqueu les opcions necessàries.
[Use SNTP]
Seleccioneu la casella per utilitzar SNTP per a la sincronització. Si no voleu utilitzar SNTP, cancel·leu la selecció de la casella.
[Polling Interval]
Especifiqueu l'interval entre una sincronització i la següent.
[NTP Server Address]
Introduïu l'adreça IP del servidor NTP o SNTP. Si el DNS està disponible a la xarxa, podeu optar per introduir un nom d'amfitrió (o FQDN) format per caràcters alfanumèrics (exemple: ntp.exemple.com).
[Check NTP Server Connection]
Podeu comprovar l'estat de comunicació entre l'equip i un servidor desat mitjançant l'SNTP. No obstant això, només es confirma l'estat de comunicació i l'ajustament de temps no es porta a terme.
5
Feu clic a [OK].

Supervisió de l'equip des de sistemes de gestió de dispositius

Si utilitzeu programari de gestió de dispositius, podeu obtenir o gestionar informació diversa com ara informació de configuració i informació de fallades del dispositiu a la xarxa a través d'un servidor.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Network Settings] [Multicast Discovery Settings].
4
Seleccioneu [Respond to Discovery] i especifiqueu les opcions necessàries.
[Respond to Discovery]
Seleccioneu la casella perquè l'equip respongui als paquets de detecció multidifusió del programari de gestió de dispositius i permeti la supervisió del programari de gestió de dispositius.
[Scope Name]
Per incloure l'equip en un àmbit específic, introduïu caràcters alfanumèrics per al nom de l'àmbit.
5
Feu clic a [OK].
A14H-031