Tüm Ayarları İçeri/Dışarı Aktarma

Tüm ayar verilerini makineden aktarıp bir bilgisayara kaydedebilir ve yedek parça satın aldığınızda olduğu gibi, daha sonra yeni bir makinede ayarları yapılandırırken alabilirsiniz. İki veya daha fazla Canon yazıcısında/çok işlevli yazıcısında* aynı ayarları yapılandırmak istiyorsanız, tüm ayarları bir makineden dışa aktarıp diğer tüm makinelere içe aktararak her makineyi ayrıca yapılandırma gereğini ortadan kaldırabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi’nde Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açın.
* Yalnızca tüm ayarların alınmasını/aktarılmasını destekleyen modeller

Tüm Ayarları Dışarı Aktarma

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Veri Yönetimi]  [Aktar] öğelerine tıklayın.
4
[Tümünü Seç] onay kutusunu seçin.
Belirli öğeler aktarılabilir. Hangi Ayarların/Kayıt öğelerinin Uzak Kullanıcı Arabirimi toplu aktarma fonksiyonunda hangi öğelere karşılık geldiği hakkında bilgi için bkz. Ayarlar/Kayıt Tablosu.
5
[Anahtar Şifre] kısmında parolayı girin [Güvenlik Seviyesi] kısmından güvenlik düzeyini seçin [Aktarımı Başlat]  [Tamam] öğelerine tıklayın.
Ayar verilerini aktarırken [Anahtar Şifre] alanındaki parola gereklidir. Alfanümerik karakterler kullanın.
Onay için [Onayla] alanına parolayı tekrar girin.
Tüm ayar verilerini şifrelemek için, [Güvenlik Seviyesi] içinde [Seviye 2] seçeneğini belirleyin.
Ekranın değişmesi biraz sürebilir. [Aktarımı Başlat] öğesine birden çok kez tıklamayın.
Ayarları [Güvenlik Seviyesi] bölümündeki ayarı desteklemeyen başka bir modele aktarırken [Seviye 1] seçeneğini belirleyin.
6
[Durumu Kontrol Edin] öğesine tıklayın.
[Aktarım sırasında kullanılamaz.] mesajı gösteriliyorsa işlemleri gerçekleştirmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmayın.
7
[İndirmeyi Başlat] öğesine tıklayın.
8
Verilerin nereye kaydedileceğini belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Bilgisayar kullanmadan tüm ayar verilerini aktarmak için
Tüm ayar verilerini bir USB bellek cihazı gibi bellek medyasına aktarabilirsiniz. <USB Belleğine Aktar>

Tüm Ayarları İçeri Aktarma

Bilgisayarınıza aktarılmış olan tüm verileri alabilirsiniz. Alma sırasında, daha önce yapılandırılmış ayar değerlerinin üzerine yazılır. Ancak bazı makine modellerinin tüm ayar öğelerini alamayacağını unutmayın. Ayarlar/Kayıt Tablosu
Sistem Yöneticisi bilgilerini denetleme
Departman Kimliği Yönetimi ayarları Departman Kimliği Yönetimi’nin etkin olduğu başka bir yazıcıya/çok işlevli yazıcıya içe aktarılırken Sistem Yöneticisi bilgilerinin üzerine yazılır. Bu, önceki Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN ile oturum açmanızı engelleyebilir. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce, Sistem Yöneticisi bilgilerinin aktarma makinesine kaydedildiğinden emin olun.
Güvenlik ilkesi ayarlarını uygularken
Güvenlik ilkesi ayarları, yalnızca alınan makinenin güvenlik ilkesi ayarı parolası ile ilkenin aktarıldığı makinenin parolası eşleşirse veya ilkenin alındığı makine için herhangi bir parola belirlenmediyse alınabilir. İlkenin alındığı makine için bir parola belirlenmemişse, ilkenin aktarıldığı makine için yapılandırılmış parola otomatik olarak alınan makineye uygulanır.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Veri Yönetimi] [İçeri Aktar] öğelerine tıklayın.
4
[Dosya Seç] seçeneğine tıklayın ve içeri aktarılacak dosyayı belirtin.
5
Parolayı [Şifre Çözme Parolası] alanına girip [Alımı Başlat]   [Tamam] öğelerine tıklayın.
[Şifre Çözme Parolası] alanına, ayar verileri aktarıldığında girilen parolanın aynısını girin.
Alma sonuçlarını CSV dosyası olarak çıkarmak istiyorsanız [İçeri Aktarım/Aktarım Sonucu Raporu Oluştur] onay kutusunu işaretleyin.
Seçili dosyanın verileri makineye aktarılır.
6
[Tamam]  [Durumu Kontrol Edin] seçeneğine tıklayın.
Alınan verilere bağlı olarak makinenin yeniden başlatılması gerekebilir. [Yeniden Başlatma Gerçekleştir] öğesine tıklayın.
Önceki adımda [İçeri Aktarım/Aktarım Sonucu Raporu Oluştur] onay kutusunu seçerseniz içeri aktarma sonuçlarını dışarı aktarmak için [Ayarlar/Kayıt]  [Veri Yönetimi]  [İçeri Aktarma/Aktarma Sonuçları]  [Rapor Oluştur] öğelerine tıklayın.
Bilgisayar kullanmadan tüm ayar verilerini almak için
Tüm ayar verilerini bir USB bellek cihazı gibi bellek medyasından içeri aktarabilirsiniz. <USB Belleğinden Al>
Yalnızca bir rapor dosyası kaydedilir. Bir sonraki toplu alma gerçekleştirildiğinde mevcut rapor dosyası silinir.
Raporlar aşağıdaki dilde oluşturulur.
Alma işleminden hemen sonra makinenin ekran dili Japonca olarak ayarlanırsa: Japanese
Alma işleminden hemen sonra makinenin ekran dili Japonca dışında bir dile ayarlanırsa: Türkçe
A15U-06J