Doğrudan Bağlama

Kablosuz LAN yönlendiricisinin bulunmadığı bir ortamda bile, karmaşık ayarlar yapılandırmaya gerek kalmadan cihaz ile makine arasında bağlantı kurmayı sağlayan "Erişim Noktası Modu" veya "Wi-Fi Direct" üzerinden mobil cihazınızı makineye doğrudan bağlayabilirsiniz.

Doğrudan Bağlantıya Hazırlama

Erişim Noktası Modunu kullanarak aşağıdaki sırayla bir bağlantı kurun.
Makinenin ağ ayarlarını kontrol edin.
<Ayarla> <Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <IPv4 Ayarları>'nı seçin  <IPv4 Kullan> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın.
Mobil cihazı hazırlayın.
Mobil cihazı, Wi-Fi bağlantısını etkinleştirecek şekilde çalıştırın.
Makineyi bağlantıya hazırlayın.
<Ayarla> <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>'nı seçin  <Doğrudan Bağlantı Kullan> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın.
<Ayarla> <Tercihler> <Ağ> <Doğrudan Bağlantı Ayarları>'yı seçin <Doğrudan Bağlantı Tipi> alanında kullanılacak doğrudan bağlantı türünü seçin.
<Mobil Portal> (<Ana Menü> Ekranı <Doğrudan Bağlantı>  <Bağlan> seçeneklerine basın.
<Arabirim Seçin> içinde <Kablosuz LAN> veya <KabloluLAN+ Kablosz LAN> seçilirse <Doğrudan Bağlantı Tipi> menüsünde <Wi-Fi Direct> kullanılamaz. <Arabirim Seçin>
Canon PRINT Business'ı kullanmaya ilişkin ayrıntılar için ilgili kılavuzlara göz atın. (https://global.canon/gomp/)
Kontrol panelinin üst kısmında <Mevcut ayarlarla kullanılamıyor. Sistem yöneticisine başvurun.> mesajı görüntülenirse ve <Bağlan> seçilemiyorsa <Doğrudan Bağlantı Kullan> öğesinin <Açık> olarak ayarlı olduğundan emin olun. <Doğrudan Bağlantı Kullan> öğesinin <Açık> olarak ayarlanmasına rağmen <Bağlan> öğesine basılamıyorsa <Doğrudan Bağlantı IP Adresi Ayarları> bölümünden IP adresini değiştirin. <Doğrudan Bağlantı Kullan><Doğrudan Bağlantı IP Adresi Ayarları>
Erişim Noktası Modu kullanılırken, makine <SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Etkin Tut> öğesi <Açık> ayarlı olarak başlatılırsa doğrudan bağlantılar <Mobil Portal>  <Bağlan> öğeleri seçilmeden de mümkündür. <SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Etkin Tut>

Doğrudan Bağlama (Erişim Noktası Modu)

Makine ile mobil cihaz arasındaki bağlantının kurulması biraz zaman alabilir.

Manuel Bağlama

1
<Ana Menü> ekranında <Mobil Portal> öğesini seçin. <Ana Menü> Ekranı
Halihazırda bağlı bir mobil cihaz varsa 3. adıma geçin.
2
<Bağlan> öğesini seçin.
3
Makinenin ekranında gösterilen SSID ve ağ anahtarı bilgilerini kullanarak mobil cihazınızın bağlantı ayarlarını yapılandırın.
4
İstediğiniz işlemleri tamamladıktan sonra Bağlantıyı Kes'i seçin.

Doğrudan Bağlama (Wi-Fi Direct)

Mobil Cihazdan Makineye Bağlanma

1
Mobil cihazda bir doğrudan bağlantı başlatın.
Mobil cihazın Wi-Fi ayarları ekranından Wi-Fi Direct’i açın ve algılanan Wi-Fi Direct cihazları listesinden makineye dokunun.
Makinenin ekranında mobil cihazdan bir bağlantı isteği alındığını belirten bir mesaj görüntülenir.
2
Makinenin ekranında <Evet>'i seçin.
Makine ile mobil cihaz arasındaki bağlantı başlatılır.
3
İstediğiniz işlemleri tamamladıktan sonra Bağlantıyı Kes'i seçin.

Makineden Mobil Cihaza Bağlanma

1
Ekranda gösterilen listeden doğrudan bağlantı kurulacak cihazın adını, ardından Bağlan'ı seçin.
Mobil cihazla bağlantı kurulmasına izin verilip verilmeyeceğini seçebileceğiniz bir ekran gösterilir.
2
Mobil cihazın ekranında [Evet] seçeneğine dokunun.
Makine ile mobil cihaz arasındaki bağlantı başlatılır.
3
İstediğiniz işlemleri tamamladıktan sonra Bağlantıyı Kes'i seçin.
Bağlı mobil cihazları kontrol etmek için <Bağlantı Bilgileri>'ni <Doğrudan Bağlantı> ekranında seçin.
Doğrudan bağlantı aracılığıyla bağlanırken, kullandığınız mobil aygıta bağlı olarak internete bağlanamayabilirsiniz.
Cihaz adının gösterilmesinden sonraki beş dakika içinde mobil cihazdan bir kablosuz bağlantı gerçekleştirilmezse bağlantı bekleme durumu sona erer.
Doğrudan bağlantı yoluyla iletişim kurulurken, mobil aygıt ile makine arasındaki veri iletimi olmama durumu devam ederse, iletişim sona erebilir.
Doğrudan bağlantı yoluyla bağlanırken, uyku modunun güç tasarruf performansı düşer.
Makine kablosuz LAN ile kullanılıyorsa, doğrudan bağlantıyı kullanırken makineyi kablosuz LAN'a bağlı tutmanız gerekmektedir. Makine kablosuz bir LAN'a bağlı değilse veya bağlantı işlemi henüz tamamlanmadıysa, doğrudan bağlantı işlemi başlamayabilir. Doğrudan bağlantı yoluyla iletişim kurulurken, makine ile kablosuz LAN arasındaki bağlantı kesilirse, iletişim sona erebilir.
İstediğiniz işlemi tamamladığınızda, makine ile mobil aygıt arasındaki bağlantıyı sonlandırdığınızdan emin olun. Bağlantının devam etmesi halinde, uyku modunun güç tasarruf performansı düşer.
Doğrudan bağlantı kullanıyorsanız, mobil aygıtta IP adresinizi el ile ayarlamayın. Bunu yapmak, doğrudan bağlantı yordamını kullandıktan sonra düzgün iletişim sağlanmasını engelleyebilir.
A15U-04H