Her Bir Hata Koduna Karşı Alınabilecek Önlemler

Yazdırma normal olarak tamamlanmadığında, iş günlüğünün ayrıntılar ekranında veya iletişim yönetimi raporunda (Rapor ve Liste Yazdırma) "#" ile başlayan bir sayı (hata kodu) görüntülenir. Hata kodu için gereken önlemi uygulayın.
Makinenize bağlı olarak bazı hata kodları görüntülenmeyebilir.

#001 - #800

#801 - #999

#009

Kağıt tükendi.
Kağıt yükleyin.
Kağıt Yükleme İşlemleri
Kağıt çekmecesi doğru takılmamış.
Kağıt çekmecesini sonuna kadar içeri itin.
Temel Kağıt Yükleme Yöntemi

#010

Kağıt tükendi.
Kağıt yükleyin.
Kağıt Yükleme İşlemleri

#037

1000'den fazla sayfa içeren veri alındı.
Makine, 999. sayfadan sonraki tüm sayfaları siler ve kalan 999 sayfayı yazdırır. Karşı tarafa 1000. ve sonraki sayfaları yeniden göndermesini söyleyin.

#099

İşlem tamamlanamadan iptal edildi.
Operasyonu yeniden uygulayın.

#701

Departman Kimliği mevcut değil veya PIN değişmiş.
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız kullanıcılara Departman Kimlikleri atayın. Departman Kimliği Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız yeniden oturum açmak için yeni Departman Kimliği'ni ve PIN'ini girin.
[Bilinmeyen Kimlikli Yazıcı İşleri] kısmındaki alma ayarı [Reddet] olarak ayarlanır.
[Departma Kimlik Yönetimi] kısmında [Bilinmeyen Kimlikli Yazıcı İşleri] öğesini [İzin Ver] olarak ayarlayın.
Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama

#749

Bir servis çağrısı mesajı görüntülendiği için işlem yapılamadı.
Ana gücü kapatin ve yeniden açin. İşlem hala doğru şekilde gerçekleştirilemiyorsa, ana güç düğmesini Kapatın, fişi prizden çekin ve satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
Makineyi Kapatma
Makineyi Açma

#752

Sunucu çalışmıyor veya ağ bağlantısı kesilmiş.
SMTP sunucusunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ağın durumunu denetleyin.
E-posta için SMTP sunucusu adı ayarı hatalı veya e-posta adresi ya da etki alanı adı ayarlanmamış.
<İletişim Ayarları> içinde SMTP sunucu adını, e-posta adresini ve etki alanı adı ayarlarını kontrol edin.
E-Posta Baskı Ayarlarını Yapılandırma

#753

Bir e-posta alınırken bir TCP/IP hatası (Soket veya Seçme hatası vb.) oluşmuş.
Ağ kablolarının ve anahtarların durumunu kontrol edin. Hala sorun varsa makineyi yeniden başlatın.
Makineyi Açma

#755

IP adresi ayarlanmamış.
<Tercihler> içindeki <TCP/IP Ayarları> öğesini kontrol edin.
<Ağ><TCP/IP Ayarları>
<Kablolu LAN + Kablolu LAN> içinde <Kablolu LAN + Kablosuz LAN> ayarını seçtiyseniz <Tercihler> altında <Alt Hat Ayarları> ayarını da işaretleyin. Makine açıldığında DHCP veya Otomatik IP tarafından makineye IP adresi atanmamış.
<Ağ><Alt Hat Ayarları>
Makine açıldığında DHCP veya Otomatik IP tarafından makineye IP adresi atanmamış.
<Tercihler> içindeki <TCP/IP Ayarları> öğesini kontrol edin.
<Ağ><TCP/IP Ayarları>
<Kablolu LAN + Kablolu LAN> içinde <Kablolu LAN + Kablosuz LAN> ayarını seçtiyseniz <Tercihler> altında <Alt Hat Ayarları> ayarını da işaretleyin.
<Ağ><Alt Hat Ayarları>

#772

Ağ bağlantısı kesilmiş.
Ağın durumunu denetleyin.

#801

E-posta almak için SMTP sunucusu ile iletişim kurulurken posta sunucusu tarafındaki bir sorun nedeniyle bir zaman aşımı hatası oluşmuş.
SMTP sunucusunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ağın durumunu denetleyin.
SMTP ile bağlanırken SMTP sunucusundan bir hata döndürüldü. Adres ayarı yanlış. Dosya sunucusuna gönderirken sunucu tarafındaki bir sorun nedeniyle hata oluştu.
SMTP'nin normal çalışıp çalışmadığını, ağın durumunu, hedef ayarlarını ve dosya sunucusunun durum ve ayarlarını kontrol edin.

#802

<İletişim Ayarları> içinde belirtilen SMTP sunucu adı yanlış.
<İletişim Ayarları> içinde ayarlanmış SMTP sunucusu adını kontrol edin.
E-Posta Baskı Ayarlarını Yapılandırma
<DNS Ayarları> içinde belirtilen DNS sunucusu adresi hatalı.
DNS ayarlarında belirtilen DNS sunucusu adresini kontrol edin.
DNS Ayarlarını Yapma
DNS sunucusuyla bağlantı başarısız olmuştur.
DNS sunucusunun düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

#810

E-posta alınırken POP sunucusu bağlantı hatası oluşmuş.
<İletişim Ayarları> içinde POP sunucusu ayarlarını kontrol edin.
E-Posta Baskı Ayarlarını Yapılandırma
POP sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ağın durumunu denetleyin.
POP sunucusuna bağlanırken POP sunucusundan bir hata döndürüldü. Ya da sunucu tarafında bir zaman aşımı hatası oluştu.
<İletişim Ayarları> içinde POP sunucusu ayarlarını kontrol edin.
E-Posta Baskı Ayarlarını Yapılandırma
POP sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ağın durumunu denetleyin.

#813

E-posta alınırken POP sunucusu kimlik doğrulama hatası (kullanıcı hesabı veya parola hatası) oluşmuş.
<İletişim Ayarları> içinde POP sunucusu ayarlarını kontrol edin.
E-Posta Baskı Ayarlarını Yapılandırma

#816

Departman Kimliği Yönetiminde en fazla baskı sayısı aşıldığı için yazdırma yapılamadı.
Sistem Yöneticinize başvurun.

#818

Alınan veriler, yazdırılamayan bir dosya biçimindeydi.
Diğer tarafa dosya biçimini değiştirip yeniden göndermesini söyleyin.

#819

İşlem yapılamayan veriler alındı. MIME bilgileri geçersiz.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#820

İşlem yapılamayan veriler alındı. BASE64 veya uuencode geçersiz.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#821

İşlem yapılamayan veriler alındı. TIFF analizi hatası oluştu.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#822

İşlem yapılamayan veriler alındı. Görüntünün kodu çözülemedi.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#825

Yürütülmekte olan bir işin Departman Kimliği ve PIN'i veya rezerve bir iş silindi ya da PIN'i değiştirildi.
Değiştirilen Departman Kimliğini ve PIN'i kullanarak işi tekrar yürütün.

#827

İşlem yapılamayan veriler alındı. Desteklenmeyen MIME bilgileri eklendi.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#828

HTML verileri alındı.
Diğer tarafa HTML dışındaki bir biçime değiştirip yeniden göndermesini söyleyin.

#829

1000'den fazla sayfa içeren veri alındı.
Makine, 999. sayfadan sonraki tüm sayfaları siler ve kalan 999 sayfayı yazdırır. Karşı tarafa 1000. ve sonraki sayfaları yeniden göndermesini söyleyin.

#831

Bir e-posta belgesi, Güvenlik Duvarı Ayarları'ndaki Alma Filtresi ayarı nedeniyle SMTP kullanılarak alınamamış.
Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresini sıfırlayın.
Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme

#837

Bağlantısı Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresi ayarları ile kısıtlanmış bir ana makineden bağlantı isteği alındı.
Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresi ayarlarını kontrol edin. Bu, yetkisiz erişim aracılığıyla bir korsan saldırısı denemesini de temsil edebilir.
Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme

#843

KDC (Anahtar Dağıtım Merkezi) sunucusunun zamanı ile makinede ayarlanan zaman arasında büyük farklılık var.
<Tarih/Saat Ayarları> içinde geçerli tarih ve saati ayarlayın.
Tarih ve Saati Ayarlama
KDC (Anahtar Dağıtım Merkezi) sunucusunda belirlenen geçerli zamanı ayarlayın.

#844

<POP Alım İçin TLS Sertifikasını Onayla> ayarı <Açık> yapıldığından POP sunucusu ile iletişim kurarken TLS sunucu sertifikasını doğrulama sırasında bir doğrulama hatası oluştuğu için gönderim yapılamadı.
POP sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasını imzalamak için kullanılan CA sertifikasının makineye kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
POP sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasının doğru olup olmadığını kontrol edin.
TLS sunucu sertifikasının otomatik imzalanan bir sertifika olup olmadığını kontrol edin.

#851

Bellek dolu olduğunu için yazıcı işi saklanamadı.
Kullanılabilir bellek miktarını kontrol edin ve işi yeniden yürütün.

#852

İş yürütülürken güç kapatildi.
Güç kablosu ve fişin güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin ve işi yeniden yürütün.

#853

Bellek dolu.
Sayfa sayısını azaltın veya işlenmeyi bekleyen iş saysının düştüğünü kontrol edin ve işi yeniden yürütün.

#856

Verileri geçici olarak kaydetmek için kullanılan depolama alanı dolduğu için yürütülen işlem iptal edildi.
Yöneticinizle görüşün.

#857

İş alınırken iptal edildiği veya zaman aşımına uğradığı için yazdırma işi iptal edildi.
Zaman aşımı gerçekleşmişse ağın durumunu kontrol edin.

#858

Veriler geçersiz.
Yazdırma protokolünün makine ve aynı zamanda yazdırma ayarları tarafından desteklendiğini kontrol edin.

#860

Kağıt sıkışmasından sonra kurtarma başarısız oldu veya birleştirilemeyen uyumsuz bir sayfa açıklaması dili veya ayarları eklendi.
Kağıdı veya iş ayarlarını kontrol edin.

#861

Yazdırma verileri veya görüntü verileri işlenirken bir hata oluştu.
Görüntü boyutunu, kağıt boyutunu ve aynı zamanda renk belirtme ayarlarını kontrol edin.

#862

Desteklenmeyen, birleştirilemeyen veya makinenin sınırlarını aşan ayarlar dahildir.
İş ayarlarını kontrol edin.

#863

Baskı verileri işlenirken başlatma işlemleri yapıldığından iş iptal edildi.
İşi tekrar yürütün.

#865

Yazdırma için gerekli fonksiyonlar şu an kısıtlı.
Makineyi ve iş ayarlarını kontrol edin.

#866

İş, güvenlikle ilgili ayarlar tarafından iptal edildi.
İşi yazıcı sürücüsünden yürütüyorsanız uygun ayrıcalıkların kullanıcı bilgilerini kullanın.
İşi kumanda panelinden yürütüyorsanız uygun ayrıcalıklara sahip kullanıcı olarak oturum açın.
Güvenlikle ilgili ayarlar şunlardır:
[Kullanıcı kimlik doğrulaması olmadan uzak iş] seçeneği işaretlenir.

#919

Cihaz kısıtlamalarını vb. aşan bir söz dizimi hatası veya PostScript hatası algılandı.
<PS Hatalarını Yazdır> (Ayarla) ayarını <Açık> yapın, işi yeniden gönderin, PostScript hatasının içeriğini onaylayın, ardından hatayı giderdikten sonra işi yürütün. Daha fazla ayrıntı için çevrimiçi kılavuz sitesinden "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Makineyi Ayarlama (PS/PCL/UFR II Yazıcı))" konusuna bakın.

#923

Kapağın veya gövdenin belirtilen tarafına yazdırılamadı.
İki yönlü yazdırma ile uyumlu bir kağıt tipine geçin ve işi yeniden yürütün.

#934

Baskı işinde bir hata oluştu ve belirtilen süre geçtiğinden iş silindi.
Hatayı giderin ve işi yeniden yürütün.
Ayrıca silmeden önceki süreyi değiştirebilir veya <Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil> (Ayarla) ayarından otomatik silmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.
<Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil>

#939

Görüntü verileri işlenirken oluşan bir hata nedeniyle yazdırma iptal edildi.
İşi tekrar yürütün.

#995

Rezerve iletişim işleri temizlendi.
İşlemi gerektiği şekilde yeniden uygulayın.
A15U-0A4