שימוש באימות אישי לניהול הדפסה באמצעות מחשב

ניתן להחיל ניהול אימות אישי על הדפסה באמצעות מחשב. אפשרות זו יכולה לספק ביטחון רב יותר, מכיוון שהמכשיר לא מקבל פעולות אלה אלא אם מזוהה המשתמש.
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק [Settings/Registration]‏ [User Management]‏ [Authentication Management]‏ [Basic Settings]‏ [Edit...]‏ [Functions to Restrict:]‏ בחר [Remote job without user authentication].
ייבוא באצווה/ייצוא באצווה
ניתן לייבא/לייצא הגדרות אלה מול מודלים שתומכים בייבוא אצווה של הגדרות אלה. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרה זו כלולה בתוך [Settings/Registration Basic Information] בעת ייצוא אצווה. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות
A150-058