הגדרת מדיניות אימות/סיסמה

ניתן להגדיר מדיניות בנוגע להשבתה (מצב שבו משתמשים לא יכולים להתחבר למכשיר באופן זמני) ולהפעלה/הזנה של הסיסמה.

הגדרת מדיניות השבתה

ניתן להגדיר מדיניות כדי למנוע ממשתמש שנכשל באימות המשתמש להתחבר למכשיר באופן זמני. יחד עם זאת, מדיניו זאת לא חלה על אימות המשתמש במידע כגון מזהי מחלקה וקודי PIN.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Security Settings]‏  [Authentication/Password Settings].
4
לחץ על [Edit] ב-[Authentication Function Settings].
5
בחר [Enable Lockout] וקבע את תצורת ההגדרות המפורטות.
[Lockout Threshold]
הגדר את ספירת הפעמים שבהן ניתן להיכשל בהתחברות לפני ההשבתה. המשתמש לא יוכל להתחבר לאחר שיעבור את הספירה שהוגדרה.
[Lockout Period]
הגדר את הזמן שבו ההשבתה מתבטלת.
בעת ההתחברות למכשיר ממערכת הפעלה כגון Windows או יישום המשתמש ב-FTP,‏ IPP או SNMPv3, ייתכן שההשבתה תתרחש לפני הספירה שהוגדרה.
6
לחץ על [OK].
ייבוא באצווה/ייצוא באצווה
ניתן לייבא/לייצא הגדרות אלה מול מודלים שתומכים בייבוא אצווה של הגדרות אלה. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרה זו כלולה בתוך [Settings/Registration Basic Information] בעת ייצוא אצווה. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות

הגדרת מדיניות סיסמה

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Security Settings]‏  [Authentication/Password Settings].
4
לחץ על [Edit] ב-[Password Settings].
5
הגדר את מדיניות הפעלת הסיסמה ואימות המשתמש.
[Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers]
סמן את תיבת הסימון כדי למנוע שמירת סיסמאות שהוזנו במהלך ההתחברות במטמון.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי להציג את המסך לשינוי סיסמה כאשר מנהל המערכת מתחבר למכשיר באמצעות שם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל.
אם פג תוקף הסיסמה, יופיע המסך לשינוי סיסמה, ללא תלות בהגדרה זו.
[Allow Use of Default Password for Remote Access]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי לאפשר שימוש בסיסמה המוגדרת כברירת מחדל בעת התחברות מממשק המשתמש המרוחק.
[Set Minimum Number of Characters for Password]
ניתן להגדיר את מספר התווים המינימלי הדרוש לרישום סיסמה כדי למנוע סיסמאות פשוטות מדי. כשקובעים אורך סיסמה, לא ניתן לרשום משתמש עם סיסמה ריקה.
[Set Password Validity Period]
כדי להורות למשתמשים לשנות את הסיסמה שלהם מעת לעת, סמן את תיבת הסימון הזו וציין את לוח הזמנים תחת [Validity Period].
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי להגביל סיסמאות כך שלא ניתן יהיה להשתמש באותו התו שלוש פעמים או יותר ברצף.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות אות רישית אחת.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות אות קטנה אחת.
[Force Use of at Least 1 Digit]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות ספרה אחת.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
סמן את תיבת הסימון הזו כדי להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות סמל אחד.
6
לחץ על [OK].
ההגדרות תחת עד לא חלות על ניהול מזהי מחלקה וקודי PIN. הן יהיו תקפות עבור סיסמאות שיירשמו/ייערכו לאחר שההגבלות יוגדרו. כאשר סיסמה שרשומה כבר חורגת מההגבלות המוחלות על הגדרות אלו, יוצג מסך המבקש לשנות את הסיסמה בעת ביצוע אימות משתמש.
ייבוא באצווה/ייצוא באצווה
ניתן לייבא/לייצא הגדרות אלה מול מודלים שתומכים בייבוא אצווה של הגדרות אלה. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרה זו כלולה בתוך [Settings/Registration Basic Information] בעת ייצוא אצווה. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות
A150-05H