הגדרת תאריך/שעה

הגדר את התאריך והשעה במכשיר. התאריך והשעה משמשים כסימוכין לפונקציות שמציינות את הזמן. לכן, יש להגדיר אותם באופן מדויק.

הגדרת אזור הזמן

<Set>‏ <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Date/Time Settings>‏  <Time Zone>
מהו UTC?
זמן אוניברסלי מתואם (UTC) הוא תקן הזמן העיקרי שבאמצעותו העולם מתאם שעונים וזמן. קיימים הבדלים בשעות שתלויים בארץ או באזור שבהם נמצא המכשיר. תקשורת אינטרנט דורשת הגדרה נכונה של אזור הזמן UTC.

הגדרת התאריך והשעה הנוכחיים

<Set>‏ <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Date/Time Settings>‏  <Current Date/Time Settings>
אתה יכול לשנות את פורמט התצוגה עבור הזמן.
<Time Format>
ניתן גם להגדיר כי התאריך והשעה יסתנכרנו אוטומטית עם שרת ברשת באמצעות SNTP. קביעת הגדרות SNTP
אם אתה מודאג מהנסיגה של השעון, התאם מעת לעת את זמן המכונה.
A150-025