מניעת גישה לא מורשית

סעיף זה מתאר את אמצעי האבטחה למניעה של גישה בלתי מורשית מהרשת החיצונית. מומלץ לכל המשתמשים ומנהלי המערכת לקרוא סעיף זה טרם השימוש במכשיר, במדפסות אחרות, ובמכשירים רב-תכליתיים המחוברים לרשת. בשנים האחרונות, מדפסת/מכשיר רב-תכליתי המחוברים לרשת מציעים מגוון פונקציות שימושיות, כגון הדפסה ממחשב, הפעלה ממחשב באמצעות הפונקציה המרוחקת ושליחה של מסמכים שנסרקו דרך האינטרנט. מצד שני, חיוני לנקוט באמצעי אבטחה כדי להפחית את סיכוני האבטחה לזליגת מידע, מכיוון שהמדפסת/המכשיר הרב-תכליתי הפך חשוף יותר לאיומים, כגון גישה בלתי מורשית וגניבה, בעת חיבור לרשת. סעיף זה מסביר את ההגדרות הנחוצות כדי למנוע גישה בלתי מורשית, שעליך לקבוע לפני שימוש במדפסת/מכשיר רב-תכליתי המחוברים לרשת.

הקצאת כתובת IP פרטית

כתובת IP היא תווית מספרית שמוקצית לכל מכשיר שמהווה חלק מרשת מחשבים. 'כתובת IP גלובלית' משמשת לחיבור לאינטרנט ו'כתובת IP פרטית' משמשת לרשת תקשורת מקומית, כגון רשת LAN בחברה. אם 'כתובת IP גלובלית' מוקצית, המדפסת/המכשיר הרב-תכליתי שלך פתוח לציבור וניתן לגשת אליו דרך האינטרנט. דבר זה גורם להגברת הסיכון לדליפת מידע בגלל גישה בלתי-מורשית מרשת חיצונית. מצד שני, אם מוקצית כתובת IP פרטית, המדפסת/המכשיר הרב-תכליתי שלך נגיש רק למשתמשים ברשת התקשורת המקומית שלך, לדוגמה רשת LAN בחברה.
כתובת IP גלובלית
הגישה אפשרית מחוץ לרשת שלך
כתובת IP פרטית
הגישה אפשרית רק מתוך רשת התקשורת המקומית
באופן עקרוני, מומלץ להקצות כתובת IP פרטית למדפסת/המכשיר הרב-תכליתי שלך. הקפד לבדוק אם כתובת ה-IP שהוקצתה למדפסת/המכשיר הרב-תכליתי שבו אתה משתמש, היא כתובת IP פרטית או לא. כתובות IP פרטיות נמצאות באחד מבין הטווחים הבאים:

טווחים עבור כתובות IP פרטיות

מ-10.0.0.0 עד 10.255.255.255
מ-172.16.0.0 עד 172.31.255.255
מ-192.168.0.0 עד 192.168.255.255
למידע נוסף אודות הדרך לאשר כתובת IP, ראה הגדרת כתובת IPv4‎.
אם למדפסת/מכשיר רב-תכליתי מוקצית כתובת IP גלובלית, תוכל ליצור סביבת רשת כדי לצמצם את הסיכון לגישה בלתי מורשית על-ידי התקנת תוכנת אבטחה, כגון חומת אש שמונעת גישה מרשתות חיצוניות. אם ברצונך להקצות למדפסת/המכשיר הרב-תכליתי שלך כתובת IP גלובלית ולהשתמש בה, צור קשר עם מנהל הרשת שלך.

שימוש בחומת אש כדי להגביל שידור

חומת אש היא מערכת שמגבילה גישה בלתי מורשית מרשתות חיצוניות ומגינה כנגד מתקפות/חדירות לרשת תקשורת מקומית. תוכל להשתמש בחומת אש בסביבת הרשת שלך כדי לחסום גישה שנראית מסוכנת מהרשת החיצונית, על ידי הגבלת התקשורת מכתובת IP מסוימת של הרשת החיצונית. הפונקציה המותקנת במדפסת/מכשיר רב-תכליתי של Canon מאפשרת לך להגדיר מסנן של כתובות IP. למידע נוסף אודות הגדרת מסנן כתובות ה-IP, ראה ציון כתובות IP בהגדרות חומת אש‎.

ציון תקשורת בהצפנת TLS

למידע לגבי תקשורת בהצפנת TLS, ראה קביעת ההגדרות של אבטחת הרשת‎ ולמידע לגבי נהלי ההגדרה, ראה הגדרת מפתח ואישור עבור TLS‎.

הגדרת קוד PIN לניהול מידע המאוחסן במכשיר הרב-תכליתי

אם צד שלישי בעל כוונות זדון מנסה לקבל גישה לא מורשית למדפסת/מכשיר רב-תכליתי, הגדרת PIN למידע שמאוחסן במכשיר תפחית את הסיכון לדליפת מידע. המדפסות/המכשירים הרב-תכליתיים של Canon מאפשרים להגן על סוגים שונים של מידע על ידי הגדרת קוד PIN.
סיסמה לכל פונקציה / הגדרת PIN
ניהול אימות אישי באמצעות אימות משתמש קביעת תצורה של הגדרות ניהול אימות בהתאמה אישית
הגדרת PIN לתכנים של מנהל מערכת שינוי המזהה וה-PIN של מנהל המערכת
להלן מספר דוגמאות למניעה של כניסה בלתי מורשית. למידע נוסף, ראה ניהול המכשיר וקבע את ההגדרות הדרושות בהתאם לסביבה שלך.
A150-023