کیفیت تصویر

این بخش عملکردهایی را توضیح می‌دهد که به ایجاد تصویری واضح کمک می‌کنند مانند عملکردهای تصحیح و چاپ تصویر با کیفیت بالا.
تنظیم کیفیت چاپ و پرداخت
می‌توانید با استفاده از عملکردهای تصحیح مانند تنظیم درجه‌بندی و تصحیح تراکم به نتایج چاپی بهتری دست یابید.
A14X-0AE