مشاهده ‏راهنمای کاربر

این بخش علامت‌ها، دکمه‌ها، صفحات و موارد دیگر استفاده شده در ‏راهنمای کاربر را توضیح می‌دهد. هشدارها و اقدامات احتیاطی نیز در "‏دستورالعمل های مهم ایمنی" که همراه دستگاه عرضه شده است، ذکر شده‌اند. دستورالعمل‌ها را نیز مشاهده کنید.
علامت‌ها
اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی، محدودیت‌ها و اقدامات احتیاطی مربوط به استفاده از دستگاه، نکات مفید و سایر اطلاعات با استفاده از علامت‌های زیر نشان داده می‌شوند.
هشدار مربوط به عملیات‌هایی را نشان می‌دهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به مرگ یا آسیب فردی شدید شوند. برای اطمینان از اینکه از دستگاه به روشی درست استفاده می‌کنید، همیشه به این هشدارها توجه کنید.
نشان‌دهنده اقدام احتیاطی برای ممانعت از خطر بروز آسیب فردی یا آسیب به اموالی به غیر از بروز نقص در محصول است که در نتیجه استفاده نادرست از دستگاه به وجود می‌آید. برای اطمینان از اینکه از دستگاه به روشی درست استفاده می‌کنید، همیشه به این اقدامات احتیاطی توجه کنید.
عملکردی را نشان می دهد که نباید انجام شود. این موارد را به دقت بخوانید و عملکردهای شرح داده شده را به هیچ عنوان انجام ندهید.
نشان‌دهنده الزامات عملیاتی و محدودیت‌های مهمی است که همواره باید هنگام استفاده از این دستگاه رعایت شوند. همیشه به این موارد مهم توجه کنید تا مانع از بروز نقص در عملکرد، نقص یا آسیب به اموال شوید که در نتیجه استفاده نادرست از دستگاه به وجود می‌آیند.
نشاندهنده توضیحی برای یک عملیات یا حاوی شرح بیشتری برای یک روش است.
عملکردهای مفید یا نکاتی برای استفاده از دستگاه را نشان می‌دهد.
کلیدها و دکمه‌ها
کلیدهای روی پنل کنترل و دکمه‌های روی صفحه‌نمایش رایانه به‌صورت زیر نشان داده شده‌اند.
نوع
مثال
کلیدهای روی پنل کنترل
تنظیمات نشان داده شده در پنل کنترل
<Function Settings>
<Cancel?‎>
دکمه‌ها و دیگر رابط‌های متنی نشان داده شده در نمایشگر رایانه
[Preferences‎]
[OK‎]
//
، و در پنل کنترل برای انتخاب مورد هدف در تنظیمات مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی توضیحات آنها در ‏راهنمای کاربر حذف شده است. عملیات انتخاب <XXXXX> با استفاده از یا و فشار دادن به‌صورتی که در زیر در ‏راهنمای کاربر نشان داده شده است ارائه می‌شود.
1
<XXXXX> را انتخاب کنید.
صفحه نمایش
بسته به سیستم عامل استفاده شده، ممکن است ظاهر نمایشگرهای استفاده شده در این دفترچه راهنما تا حدی با نمایشگرهای واقعی فرق داشته باشد. همینطور، ممکن است ظاهر درایور چاپگر و نرم‌افزار هم بسته به نسخه آنها فرق داشته باشد.
تصاویر
تصاویر استفاده‌شده در این ‏راهنمای کاربر متعلق به "LBP732Cdw" هستند، مگر اینکه به‌طور ویژه خلاف آن عنوان شده باشد.
A14X-003