Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού

Οι τύποι χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Επιβεβαιώστε επίσης τις προφυλάξεις που αφορούν τη χρήση του χαρτιού.

Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού

Μεγέθη Χαρτιού
Πηγή χαρτιού (στάνταρ)
Πηγή χαρτιού (προαιρετική)
Συρτάρι χαρτιού 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
-
STMT
EXEC
FOOLSCAP/FOLIO
-
OFICIO
-
OFICIO (Mexico)
-
LETTER
(Government)
OFICIO (Brazil)
-
LEGAL (India)
-
LEGAL
(Government)
-
FOOLSCAP
(Australia)
-
F4A
-
3x5 ίντσες
-
-
-
Ελεύθερο μέγεθος
(76,2 χιλ. x 127,0 χιλ. έως 216,0 χιλ. x 355,6 χιλ.)
*1
*2
*2
Προσαρμοσμένο μέγεθος
(76,2 mm x 127,0 mm έως 216,0 mm x 355,6 mm)
*1
*2
*2
Ταχυδρομική κάρτα
-
-
-
Καρτ-ποστάλ
-
-
-
Καρτ-ποστάλ 4 σε 1
-
-
-
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Nagagata 4
-
-
-
Nagagata 40
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί ειδικού μεγέθους από 101,6 mm x 148,0 mm έως 216,0 mm x 297,0 mm.
*2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί ειδικού μεγέθους από 101,6 mm x 148,0 mm έως 216,0 mm x 355,6 mm.
Μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή
«Κατακόρυφη» και «Οριζόντια» πλευρά του χαρτιού

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού

Σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.
Τύπος Χαρτιού
Βάρος Χαρτιού
Πηγή χαρτιού (στάνταρ)
Πηγή χαρτιού (προαιρετική)
Συρτάρι χαρτιού 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Λεπτό
60 g/m²
Απλό 1
61 έως 74 g/m²
Απλό 2
75 έως 90 g/m²
Απλό 3
91 έως 105 g/m²
Βαρύ 1
106 έως 119 g/m²
Βαρύ 2
120 έως 128 g/m²
Βαρύ 3
129 έως 163 g/m²
Βαρύ 4
164 έως 200 g/m²
-
-
-
Βαρύ 5
201 έως 216 g/m²
-
-
-
Χρώμα
61 έως 74 g/m²
Ανακυκλωμένο 1 *1
61 έως 74 g/m²
Ανακυκλωμένο 2 *1
75 έως 90 g/m²
Επιστολόχαρτο 1
61 έως 74 g/m²
Επιστολόχαρτο 2
75 έως 90 g/m²
Επιστολόχαρτο 3
91 έως 105 g/m²
Επιστολόχαρτο 4
106 έως 119 g/m²
Επιστολόχαρτο 5
120 έως 128 g/m²
Επιστολόχαρτο 6
129 έως 163 g/m²
Επιστολόχαρτο 7
164 έως 200 g/m²
-
-
-
Ετικέτες
118 έως 130 g/m²
-
Γραφής 1
60 έως 74 g/m²
Γραφής 2
75 έως 105 g/m²
Φάκελος
80 έως 100 g/m²
-
-
-
Ταχυδρομική κάρτα *2
190 g/m²
-
-
-
*1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
*2 Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτυπώσιμες ταχυδρομικές κάρτες inkjet ή καρτ-ποστάλ.

Χαρτί διαθέσιμο για εκτύπωση δύο όψεων

Όταν πραγματοποιείτε εκτύπωση 2 όψεων, να χρησιμοποιείτε χαρτί που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Μέγεθος χαρτιού:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexico), LETTER (Government), OFICIO (Brazil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A, Ελεύθερο μέγεθος (148,0 χιλ. x 210,0 χιλ. έως 216,0 χιλ. x 355,6 χιλ.), Ειδικό μέγεθος (148,0 χιλ. x 210,0 χιλ. έως 216,0 χιλ. x 355,6 χιλ.)
Τύπος χαρτιού:
Λεπτό, Απλό 1, Απλό 2, Απλό 3, Βαρύ 1, Βαρύ 2, Βαρύ 3, Ανακυκλωμένο 1, Ανακυκλωμένο 2, Επιστολόχαρτο 1, Επιστολόχαρτο 2, Επιστολόχαρτο 3, Επιστολόχαρτο 4, Επιστολόχαρτο 5, Επιστολόχαρτο 6, Γραφής 1, Γραφής 2 και Χρωματιστό
Βάρος χαρτιού:
60 g/m² έως 163 g/m²
Αν χρησιμοποιείτε άλλο χαρτί, επιλέξτε <Ναι> για <Ενεργοποίηση ρυθμίσ. για 2η όψη της σελ. 2-όψεων;> για την εκτύπωση στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού.

Χαρτί που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Πριν από την εκτύπωση, ελέγξτε αν είναι κατάλληλο το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί. Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους χαρτιού, επειδή μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού ή σφάλματα εκτύπωσης:
Ζαρωμένο, τσαλακωμένο, κυρτωμένο, σχισμένο ή υγρό χαρτί*1
Λεπτό φυτικό χαρτί, πολύ λεπτό χαρτί, χοντρόκοκκο χαρτί, γυαλιστερό χαρτί
Χαρτί με κόλλα ή άλλη κολλητική ουσία να εξέχει ή χαρτί ετικετών των οποίων η πίσω όψη αποκολλάται εύκολα
Χαρτί εκτυπωμένο από εκτυπωτή θερμομεταφοράς, πίσω όψη χαρτιού τυπωμένου με εκτυπωτή θερμομεταφοράς
*1 Η εκτύπωση σε υγρό χαρτί μπορεί να δημιουργήσει ατμό από την περιοχή εξόδου ή σταγονίδια νερού που κολλούν στο εξάρτημα εξόδου, αλλά αυτό δεν δηλώνει δυσλειτουργία. Αυτό συμβαίνει επειδή το νερό που υπάρχει στο χαρτί εξατμίζεται λόγω της θερμότητας που παράγεται από τη στερέωση του γραφίτη στο χαρτί. Είναι πιθανότερο να συμβεί όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλή.

Προφυλάξεις σχετικά με το χαρτί

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί
Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη αυτή η συσκευή. Η χρήση χαρτιού που έχει αποθηκευτεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας, μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού ή κακής ποιότητας εκτύπωση.
Χειρισμός και φύλαξη του χαρτιού
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το χαρτί αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Τυλίξτε ξανά το χαρτί που απομένει στην αρχική του συσκευασία και φυλάξτε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Διατηρήστε το χαρτί τυλιγμένο στην αρχική του συσκευασία, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία ή την ξηρότητα.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει περίπτωση να καμπυλωθεί ή να διπλωθεί.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί κατακόρυφα και μην στοιβάζετε πολλές δεσμίδες χαρτί μαζί.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρος με υψηλή υγρασία, ξηρότητα ή δραστικές αλλαγές σε θερμοκρασία ή υγρασία.
Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί που έχει υγρασία
Μπορεί να εμφανιστεί ατμός από την περιοχή εξόδου του χαρτιού ή να σχηματισθούν σταγόνες νερού γύρω από την περιοχή εξόδου χαρτιού. Δεν υπάρχει κάτι το περίεργο στα παραπάνω, που εμφανίζονται όταν η θερμότητα που παράγεται κατά τη στερέωση του γραφίτη στο χαρτί προκαλεί εξάτμιση της υγρασίας του χαρτιού (το φαινόμενο είναι πιθανότερο να συμβεί σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία).

Αποθήκευση χαρτιού που έχει εκτυπωθεί με τη συσκευή

A14L-01X