Συμβατότητα γραφείου

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.
Χρήση Κατάστασης Αναστολής Λειτουργίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Αναμονή
Η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια μεταβαίνοντας σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας όταν δεν χρησιμοποιείται. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν ενέργεια, εάν εκκινούν μόνο τις λειτουργίες που χρειάζονται όταν η συσκευή επανέρχεται σε ετοιμότητα.
A14L-0AK