Συρτάρι χαρτιού

Οδηγοί χαρτιού

Ρυθμίστε με ακρίβεια τους οδηγούς χαρτιού σύμφωνα με το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού, ώστε να εξασφαλίσετε ότι το χαρτί τροφοδοτείται κατευθείαν μέσα στη συσκευή. Πιέστε τους μοχλούς απασφάλισης, οι οποίοι στις εικόνες επισημαίνονται με βέλη, για να απελευθερώσετε την ασφάλιση και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού.

Ένδειξη επιπέδου χαρτιού

Υποδηλώνει την ποσότητα χαρτιού που απομένει. Το σημάδι μετακινείται προς τα κάτω καθώς μειώνεται η ποσότητα χαρτιού που απομένει.
A14L-00F