Ρύθμιση διαβάθμισης τόνων

Εάν η διαβάθμιση του αποτελέσματος εκτύπωσης διαφέρει σημαντικά από το πρωτότυπο έγγραφο όταν εκτυπώνετε μια εικόνα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσαρμογή (βαθμονόμηση) για να διορθώσετε τη διαβάθμιση.
Η συχνή βαθμονόμηση μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη.
Η εκτέλεση βαθμονόμησης όταν το επίπεδο γραφίτη είναι χαμηλό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία χρωμάτων. Εάν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα, συνιστάται να αντικαταστήσετε την κασέτα γραφίτη με χαμηλή στάθμη γραφίτη.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά εάν δεν υπάρχει αρκετός γραφίτης.
Η προσαρμογή διαβάθμισης (βαθμονόμηση) εκτελείται αυτόματα στη συσκευή, σύμφωνα με τις αλλαγές στο περιβάλλον και στις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η συσκευή.
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Πλήρες Καλιμπράρισμα>.
2
Πατήστε .
A14L-09H