Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης (ή διακομιστής μεσολάβησης HTTP) αναφέρεται σε έναν υπολογιστή ή λογισμικό που εκτελεί επικοινωνία HTTP για άλλες συσκευές, ειδικά κατά την επικοινωνία με πόρους εκτός του δικτύου, όπως κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Οι συσκευές-πελάτες συνδέονται με το εξωτερικό δίκτυο μέσω του διακομιστή μεσολάβησης και δεν επικοινωνούν απευθείας με τους εξωτερικούς πόρους. Με τον ορισμό ενός διακομιστή μεσολάβησης, δεν διευκολύνεται μόνο η διαχείριση της κυκλοφορίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, αλλά επίσης εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ενισχύεται η προστασία από ιούς για αυξημένη ασφάλεια. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Proxy] και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[ HTTP Proxy Server Address]
Εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης. Καθορίστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα συστήματος, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Αλλάξτε τον αριθμό θύρας, όπως απαιτείται.
[Use Proxy within Same Domain]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιείται και ο καθορισμένος διακομιστής μεσολάβησης για την επικοινωνία με τις συσκευές του ίδιου τομέα.
Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο για την οθόνη ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης της κύριας γραμμής.
[Use Proxy Authentication]
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας του διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε το όνομα χρήστη για έλεγχο ταυτότητας στο [User Name] και τον νέο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να ορίσετε στο [Password] χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στις [Settings/Registration Basic Information] κατά τη μαζική εξαγωγή. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων

A14L-05U