Εκτύπωση αναφορών και λιστών

Μπορείτε να εκτυπώσετε αναφορές και λίστες διαφόρων τύπων πληροφοριών, όπως την κατάσταση αναλώσιμων, το ιστορικό εκτύπωσης και ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές και τις λίστες, ανατρέξτε στα στοιχεία <Έξοδος Αναφοράς> και Έξοδος Αναφοράς.
A14L-071