<Έξοδος Αναφοράς>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις σχετικά με την έξοδο αναφοράς.
<Εκτύπωση 2-Όψεων>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Προεπιλεγμ. Ρυθμ. για Έξοδο Αναφοράς>
Μπορείτε να εξαγάγετε αναφορές, όπως το ιστορικό εκτυπώσεων και τη λίστα ρυθμίσεων με εκτύπωση δύο όψεων.
<Αναφορά κατάστασης αναλώσιμων>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά για να ελέγξετε την κατάσταση των αναλώσιμων στη συσκευή.
<Λίστα Δεδομένων Χρήστη>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής και τις τρέχουσες τιμές τους σε μια λίστα.
<Λίστα Δεδομένων Χρήστη Δικτύου>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής και τις τρέχουσες τιμές τους σε μια λίστα. Εκτυπώνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, όπως το φίλτρο διευθύνσεων και οι ρυθμίσεις IPSec.
<Αναφορά Διαχείρισης Επικοινωνίας>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά, για να ελέγξετε το ιστορικό των e-mail που λαμβάνονται με τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του θέματος και της ημερομηνίας/ώρας λήψης.
<Λίστα Πλήθους Σελίδων>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά για να ελέγξετε τον αριθμό εκτυπώσεων* για κάθε χρήστη (κωδικός τμήματος) στη Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων.
* Σε αυτήν την αναφορά, οι αριθμοί βασίζονται σε εκτυπωμένες όψεις σελίδας. Για παράδειγμα, η καταμέτρηση είναι 1 εάν εκτυπώσετε στη μία πλευρά της σελίδας, και η καταμέτρηση είναι 2 εάν εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές της σελίδας.
<Αναφορά Μετρητή>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά, για να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό όλων των εκτυπωμένων σελίδων.
<Λίστα Ημερολογίου Εκτύπωσης>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Το ακόλουθο ιστορικό εκτυπώσεων μπορεί να ελεγχθεί σε μια αναφορά.
Ιστορικό εγγράφων που εκτυπώθηκαν μέσω υπολογιστή
Ιστορικό λήψης και εκτύπωσης e-mail
Ιστορικό εκτύπωσης λιστών ρυθμίσεων και αναφορών
<Λίστα Πολιτικής IPSec>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε μια λίστα με τις ρυθμίσεις για τις πολιτικές IPSec που είναι καταχωρισμένες στο μηχάνημα.
<Πληροφορίες Συστήματος AddOn>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε μια λίστα με τις πληροφορίες για τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή, και ορισμένες πληροφορίες για την εφαρμογή του συστήματος.
<Αναφ. Αποτελ. Εισαγ.>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε τα αποτελέσματα της εισαγωγής σε μια αναφορά.
<Αναφορά Ημερολογίου Κασέτας Γραφίτη>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό χρήσης των κασετών γραφίτη σε μια αναφορά.
<PCL>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις PCL της συσκευής, τις τρέχουσες τιμές τους και τις διαθέσιμες γραμματοσειρές σε μια λίστα.
<PS>
<Ρύθμ.>  <Έξοδος Αναφοράς>  <Εκτύπωση Λίστας>
Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις PS της συσκευής, τις τρέχουσες τιμές τους και τις διαθέσιμες γραμματοσειρές σε μια λίστα.
A14L-09E