Περιορισμός της χρήσης του πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των λειτουργιών και των πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου για την προστασία των ρυθμίσεων της συσκευής από ακούσιες αλλαγές ή λειτουργίες.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Device Management]  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
Επιλέξτε τα πλήκτρα και τις λειτουργίες που θέλετε να κλειδώσετε και κάντε κλικ στο [OK].
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στις [Settings/Registration Basic Information] κατά τη μαζική εξαγωγή. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων
A14L-064