Nalaganje papirja

V tem poglavju je opisan način nalaganja papirja za tiskanje. V tem razdelku najdete informacije o tem, kako določite velikost in vrsto papirja za naloženi papir.

Možnosti nalaganja papirja

V tem poglavju so navodila za vstavljanje papirja v kaseto in v večnamenski podstavek.

Določanje velikosti in vrste papirja

V tem poglavju najdete navodila za določitev velikosti in vrste papirja, naloženega v izvoru papirja.
A15L-00L