O napravi

V tem poglavju so ključne informacije, ki jih potrebujete za uporabo naprave, na primer njeni deli in načini nalaganja papirja. V tem razdelku najdete tudi informacije o temah, kot so na primer vzdrževanje glavne enote, odpravljanje zastoja papirja in specifikacije naprave.

Deli in njihove funkcije

V tem poglavju so opisani zunanji in notranji deli naprave in njihove funkcije:

Vklop naprave

V tem razdelku je opisano, kako vklopite in izklopite napravo.

Nalaganje papirja

V tem poglavju so navodila za vstavljanje papirja v kaseto za papir in v večnamenski podstavek.

Vzdrževanje glavne enote

To poglavje opisuje vzdrževanje in upravljanje naprave, kot sta redno čiščenje in zamenjava potrošnega materiala.

Odpravljanje zastojev papirja

V tem razdelku so opisani postopki odpravljanja zastojev papirja, do katerih lahko pride med uporabo naprave.

Opcije

V tem poglavju so informacije o izbirni opremi za učinkovitejšo uporabo naprave.

Specifikacije naprave

To poglavje vključuje tehnične podatke glavne enote in enote dodatne opreme.
A15L-007