Upravljanje tiskanja prek računalnika z ID-ji oddelkov

Za upravljanje tiskalnih postopkov, ki se izvajajo prek računalnika, lahko uporabite možnost upravljanja ID-jev oddelkov. To funkcijo uporabite, če želite povečati varnost ali spremljati število natisnjenih strani.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite [Edit].
5
Prekličite izbiro postopkov, ki jih želite omejiti.
Ko jih prekličete, je za izvedbo tovrstnega opravila treba vnesti ID oddelka.
Potrdite to polje, če želite sprejeti običajna in črno-bela tiskalna opravila iz gonilnikov tiskalnika, ki ne podpirajo upravljanja ID-jev oddelkov.
6
Kliknite [OK].
A15L-05F