Izpisovanje zaščitenih dokumentov

V tem poglavju je opisano tiskanje zaščitenega dokumenta iz aplikacije.

Pošiljanje zaščitenega dokumenta iz računalnika v napravo

1
Odprite dokument in nato odprite pogovorno okno za tiskanje.
2
Izberite gonilnik faksa za to napravo in kliknite [Preferences] ali [Properties].
3
Izberite možnost [Secured Print] v razdelku [Output Method].
Prikaže se pojavni zaslon [Information]. Oglejte si sporočilo in kliknite [Yes] ali [No].
4
Po potrebi določite nastavitve tiskanja in kliknite [OK].
Preklopite zavihek v skladu z nastavitvami.
5
Kliknite [Print] ali [OK].
Ko je zaščiteni dokument poslan v stroj, ostane v pomnilniku stroja in čaka na izpis.
A15L-042