Ograničavanje ispisa s računala

Možete ograničiti ispisivanje s računala (Ispis s računala) kako bi se mogle ispisivati samo određene vrste dokumenata. Osim toga, možete konfigurirati uređaj tako da se dokumenti ne ispisuju sve dok korisnik ne dobije dopuštenje s uređaja (Ispis dokumenata koji se prisilno drže u uređaju). Osim toga, uređaj možete ograničiti tako da ispisuje samo dokumente uz Šifrirano zaštićeno ispisivanje, čime se može spriječiti curenje informacija uslijed ispisivanja bez nadzora ili nezaštićenih podataka ispisa. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.

Onemogućavanje ispisivanja s računala

Korisnicima možete onemogućiti ispisivanje dokumenata s računala.
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>  <Ograniči zadatke pisača>  <Uključeno>  Odaberite iznimke ograničavanja

Konfiguriranje postavki za prisilnu obustavu ispisivanja

Prilikom ispisivanja dokumenata s računala, možete zadržati podatke ispisa u uređaju i onemogućiti trenutačno ispisivanje dokumenata (Ispis dokumenata koji se prisilno drže u uređaju). Možete konfigurirati postavke tako da ispisivanje bude obustavljeno sve dok korisnik ne dobije dopuštenje s uređaja, čime se osigurava bolja zaštita i smanjuje rizik od toga da drugi ljudi slučajno dobiju uvid ili pristup osjetljivim dokumentima. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Printer] [Print].
4
Odaberite [Force Hold], postavite potrebne uvjete i kliknite [OK].
Možete postaviti detaljne uvjete za zadržavanje zadataka pisača, npr. korisnika ili IP adresu. Ako ne postavite nijedan uvjet, zadržat će se svi zadaci ispisivanja osim zadataka neidentificiranih korisnika. Ako ne postavite nijedan uvjet, a primite zadatak ispisivanja neidentificiranog korisnika, otkazat će se bez zadržavanja.
Postavljanje uvjeta za zadržavanje dokumenata
Konfiguriranje detaljnih postavki za prisilnu obustavu ispisivanja
Možete konfigurirati detaljne postavke za dokumente čiji je ispis obustavljen, npr. koliko ih dugo spremati i kako ih prikazivati. <Ispisivanje>
Serijski uvoz / serijski izvoz
Postavku možete uvoziti/izvoziti s modelima koji podržavaju serijski uvoz te postavke. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Ta je postavka uključena u [Settings/Registration Basic Information] prilikom serijskog izvoza. Uvoz/izvoz svih postavki

Postavke ostalih ograničenja

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Printer]  [Print].
4
Pogledajte ostala ograničenja.
[Delete Job After Printing]
Odaberite potvrdni okvir da biste izbrisali zadatke nakon njihova ispisa.
[Only Allow Encrypted Print Jobs]
Odaberite potvrdni okvir da biste primali isključivo šifrirane sigurne zadatke ispisa s računala.
[Require Domain Name to Determine My Job]
Odaberite potvrdni okvir da biste naveli zadatke ispisa prijavljenih korisnika kao „korisničko ime + naziv domene“.
[Display Other User Jobs]
Odaberite potvrdni okvir ako želite da se prikazuju zadaci drugih korisnika osim prijavljenog korisnika.
[Restrict Deletion of Other User Jobs]
Odaberite potvrdni okvir da biste ograničili brisanje zadataka drugih korisnika osim prijavljenog korisnika kada se takvi zadaci prikažu.
[Match Case for User Name]
Odaberite potvrdni okvir da bi se u korisničkim imenima razlikovala mala i velika slova.
[Enable Auto Print Function When Logging In]
Odaberite potvrdni okvir želite li dopustiti automatsko ispisivanje zadataka ispisa koji su prisilno na čekanju kada se svaki korisnik prijavi.
[Require PIN for Job Deletion]
Odaberite potvrdni okvir da biste od korisnika zatražili unos PIN-a kod brisanja zadatka zaštićenog ispisa.
Serijski uvoz / serijski izvoz
Postavku možete uvoziti/izvoziti s modelima koji podržavaju serijski uvoz te postavke. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Ta je postavka uključena u [Settings/Registration Basic Information] prilikom serijskog izvoza. Uvoz/izvoz svih postavki
A151-062