Ažuriranje firmvera

S vremena na vrijeme izlazi novi firmver koji dodaje nove funkcije i uklanja poteškoće postojećih funkcija. Ako je dostupan novi firmver, slijedite postupak u nastavku i ažurirajte ga na uređaju. Za ažuriranje firmvera potrebne su administratorske ovlasti.
Za vrijeme ažuriranja firmvera nemojte obavljati sljedeće radnje. Time možete prouzročiti kritičnu pogrešku.
Isključiti glavno napajanje
Ukloniti kabel za LAN
Komunicirati (npr. ispisivati) s uređajem s drugog računala ili iz druge aplikacije*1
Konfigurirati postavke mirovanja vašeg računala*2
*1 Kad ažurirate firmver u mrežnom okruženju, pobrinite se da drugi korisnici ne obavljaju radnje poput ispisivanja.
*2 Firmver možda neće biti ispravno ažuriran ako računalo uđe u mod mirovanja.
Priprema za ažuriranje firmvera
Najnoviji firmver preuzmite s web-mjesta tvrtke Canon (https://global.canon/).
Izradite sigurnosnu kopiju podataka i postavki uređaja za slučaj da ažuriranje firmvera ne bude pravilno izvršeno.
Napomena s obzirom na postupak ažuriranja
Uređaj će se ponovno pokrenuti nekoliko puta.
Ako preostanu zadaci, postupak ažuriranja bit će prekinut.
Zaslon će se tijekom postupka ažuriranja prebaciti nekoliko puta. Prebacivanje zaslona moglo bi potrajati, ali nemojte zatvarati preglednik sve do dovršetka postupka ažuriranja.

Provjeravanje verzije firmvera

Provjerite verziju firmvera uređaja prije ažuriranja firmvera i nakon ažuriranja firmvera.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Status Monitor/Cancel] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Device Information]  [Version Information]  potvrdite [Controller].

Ažuriranje firmvera

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite [Manual Update].
5
Kliknite [Odabir datoteke], odaberite željeno ažuriranje firmvera i kliknite [Update].
Kad se prikaže poruka <The process has stopped because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to start the process. The browser may be closed.>, isključite uređaj i ponovno ga uključite. Isključivanje / ponovno pokretanje uređaja
Ažuriranje firmvera s početnog zaslona
Ovisno o regiji, ažuriranja firmvera također možete obaviti putem stavke <Ažuriranje firmvera> na zaslonu <Početni prikaz>. Za ovu radnju potrebne su ovlasti Administrator.
A151-06K