Registriranje ključa i certifikata za mrežnu razmjenu podataka

Možete upotrijebiti Remote UI (Udaljeni UI) kako biste na uređaj sa svog računala registrirali ključeve/certifikate i CA certifikate. Odredite administratora koji će registrirati te stavke.
Metode komunikacije navedene u nastavku upotrebljavaju ključ/certifikat ili CA certifikat. Ako želite upotrijebiti registrirani ključ i certifikat za stvarnu komunikaciju, morate odrediti ključ i certifikat u postavkama svake od metoda komunikacije. Međutim, u postavkama za svaku od metoda komunikacije ne morate određivati CA certifikat u formatu X.509 DER. Možete ga jednostavno registrirati na uređaj i upotrebljavati.
Komunikacija šifrirana TLS-om Konfiguracija ključa i certifikata za TLS

Registriranje ključa i certifikata

Ključeve i certifikate (certifikate poslužitelja) možete registrirati putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI). Informacije o ključevima i certifikatima koje možete registrirati na uređaju potražite u odjeljku Specifikacije sustava.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite [Register Key and Certificate].
5
Kliknite [Install].
6
Instalirajte ključ i certifikat.
Kliknite [Odabir datoteke], odaberite datoteke (ključ i certifikat) koje želite instalirati i kliknite [Start Installation].
7
Registrirajte ključ i certifikat.
1
Odaberite ključ i certifikat koje želite registrirati i kliknite [Register].
2
Unesite korisničko ime i zaporku te kliknite [OK].
[Key Name]
Alfanumeričkim znakovima unesite naziv ključa koji je registriran za uređaj.
[Password]
Alfanumeričkim znakovima unesite zaporku privatnog ključa koja je postavljena za datoteku za registraciju.
Upravljanje ključevima i certifikatima
Možete provjeriti detaljne postavke ili izbrisati ključeve i certifikate za zaslonu koji se prikazuje u 4. koraku.
Ako se prikazuje , ključ je oštećen ili nevaljan.
Ako se prikazuje , certifikat ključa ne postoji.
Kliknite naziv ključa kako biste prikazali detaljne informacije o certifikatu. Na ovom zaslonu možete pritisnuti i [Verify Certificate] kako biste provjerili je li certifikat valjan.
Za brisanje ključa i certifikata, označite onaj koji želite izbrisati i kliknite [Delete]  [OK].

Registracija CA certifikata

CA certifikati u formatu X.509 DER prethodno su instalirani na uređaju. Ako to zahtijeva određena funkcija, možete registrirati novi CA certifikat. Informacije o CA certifikatima koje možete registrirati na uređaju potražite u odjeljku Specifikacije sustava.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Kliknite [Register CA Certificate].
5
Kliknite [Install].
6
Instalirajte CA certifikat.
Kliknite [Odabir datoteke], odredite datoteku (CA certifikat) koju želite instalirati i kliknite [Start Installation].
7
Registrirajte CA certifikat.
Odaberite CA certifikat koji želite registrirati te kliknite [Register].
Upravljanje CA certifikatima
Možete provjeriti detaljne postavke ili izbrisati CA certifikate za zaslonu koji se prikazuje u 4. koraku.
Kliknite  za prikaz detaljnih informacija o CA certifikatu. Na ovom zaslonu možete pritisnuti i [Verify Certificate] kako biste provjerili je li CA certifikat valjan.
Za brisanje CA certifikata, označite onaj koji želite izbrisati i kliknite [Delete]  [OK].
A151-069