Podešavanje upravljanja ID-brojem odjela

Korisnici se mogu organizirati u skupine, npr. odjele kojima pripadaju i njima možete upravljati na temelju njihovog ID-broja odjela. Prvo izradite sve ID-brojeve odjela za upravljanje i u svaki od njih dodijelite korisnike (Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju). Nakon dodjele korisnika ID-brojevima odjela, omogućite Upravljanje ID-brojem odjela. Kako biste omogućili istu vrstu upravljanja za ispis s računala, konfigurirajte druge potrebne postavke. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.
Serijski uvoz / serijski izvoz
Postavku možete uvoziti/izvoziti s modelima koji podržavaju serijski uvoz te postavke. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Ta je postavka uključena u [Department ID Management Settings] prilikom serijskog izvoza. Uvoz/izvoz svih postavki
A151-05A