Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela

Korisnike možete organizirati i njima upravljati u skupinama na temelju ID-broja odjela. Slijedite postupak opisan u nastavku kako biste konfigurirali Upravljanje ID-brojem odjela i omogućili uređaju brojanje stranica za ispis.
Provjerite jesu li postavljeni ID-brojevi odjela za korisnike registrirane na uređaju. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
Upravljanje ID-brojevima odjela valjano je samo za korisnike koji su registrirani na lokalnom uređaju.
Ako ste prijavljeni kao korisnik s administratorskim ovlastima, ID i PIN upravitelja sustava automatski će vam se dodijeliti i njima će se upravljati kao ID-brojevima odjela.
Dodatne informacije o ID-brojevima odjela koje možete registrirati potražite u odjeljku Funkcije upravljanja.

Omogućavanje upravljanja pomoću ID-a odjela

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite [Edit].
5
Odaberite [Enable Department ID Management].
6
Kliknite [OK].

Registriranje ID-brojeva odjela i PIN-ova

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite [Register New Department].
Uređivanje postavki ID-brojeva odjela
Kliknite ID odjela za prikaz zaslona za uređivanje.
Brisanje postavki ID-brojeva odjela
Kliknite [Delete] za ID odjela za brisanje [OK].
5
Unesite tražene informacije i kliknite [OK].

[Department ID]
Unesite broj od najviše 7 znamenki za ID-broj odjela.
[PIN]
Unesite PIN (najviše 7 znamenki). Ponovno unesite PIN u [Confirm]. Ako ne želite postaviti PIN, polje ostavite prazno.
[Page Limit]
Možete ograničiti broj stranica koje registrirani odjel može ispisati. Odaberite vrste ciljeva i unesite ukupne brojeve stranica.
Ne možete registrirati ID ili PIN odjela koji se sastoje samo od nula, npr. „00“ ili „0000000“.
Čak i ako unesete manje od sedam znamenki, nule se dodaju na početak broja i postavlja se sedmeroznamenkasti broj.
Za ID-brojeve i PIN-ove odjela unos sedam znamenki možete učiniti obaveznim. Za više informacija obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Uređaj prestaje ispisivati ako se dosegne ograničenje broja stranica u boji ili crno-bijelih stranica kod ispisa nekog dokumenta koji sadrži područja u boji i crno-bijela područja.
Provjera brojača stranica
Ako želite provjeriti ukupan broj stranica koji svaki ID-broj odjela upotrebljava za ispisivanje, pritisnite [Department ID Page Totals] na zaslonu prikazanom u 4. koraku. Brojači stranica ne uključuju prazne stranice niti probne ispise za provjeru stavki poput podešavanja gradacije.
Prijava korištenjem ID-ja odjela i PIN-a
Ako registrirate korisnika s istim imenom kao što je ID odjela, radnje prijave moguće je obaviti koristeći registrirani ID odjela i PIN. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
A151-05E