<Zajedničke>

U ovom se odjeljku opisuju postavke funkcije kao što su postavke uvlačenja papira, postavke izlaza papira i postavke ispisa.
Neke od postavki možda neće biti prikazane ovisno o konfiguraciji dodatne opreme ugrađene na uređaj.
<Automatski odabir izvora papira>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Možete konfigurirati izvor papira koji će se koristiti prilikom ispisa kada je mogućnost <Odabir papira> postavljena na <Autom.>. Ta postavka radi i kada tijekom ispisa nestane papira u trenutačnom izvoru papira. Automatski odabir odgovarajućeg izvora papira za određenu funkciju
<Promjena načina ulaganja papira>
<Podesi> <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Kada redovito upotrebljavate papire s logotipovima, primjerice u zaglavlju, bilo da ispisujete jednostrano ili obostrano, tu postavku možete postaviti na <Priorit. ispisne str.> da biste ispisali prvu stranicu na prednju stranu i za jednostrani i za obostrani ispis, bez potrebe za promjenom usmjerenja papira. Umetanje već ispisanog papira
<Rok za obustavljanje zadatka>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno> i zadatak se obustavi zbog nedostatka papira i sl., uređaj nakon zadanog vremena automatski ispisuje sljedeći zadatak.
<Razdjelnik između zadataka>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke izbacivanja papira>
To vam omogućuje umetanje zadanog papira na početku svakog zadatka kada se uzastopno ispisuje veći broj zadataka.
<Razdjelnik zadataka između kopija>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke izbacivanja papira>
To vam omogućuje umetanje zadanog papira za svaki skup kopija kako biste podijelili skupove. Ako postavite tu mogućnost, papir se umeće prilikom ispisa s funkcijom razvrstavanja (redoslijed stranica).
<Prioritet ispisa>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Zadatak s više podešenim prioritetom može se postaviti za ispis nakon završetka zadatka koji se trenutačno obrađuje.
<Konv. kromat. boje pri dvobojnom ispisu>
<Podesi> <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Možete odabrati navedenu boju koja će se koristiti prilikom ispisa u dvobojnom načinu koji ispisuje u crnoj i navedenoj boji. Dvobojni način može se postaviti za ispis. Postavku odražava dvobojni način za ispis.
Sve kromatske boje: Pri određivanju boje koja će se koristiti za sve kromatske boje osim crne u slikovnim podacima.
Samo približne boje: Kada boju upotrebljavate samo za navedenu boju (ili približnu boju), a crnu za sve ostale kromatske boje u ili slikovnim podacima.
Primjer zamijenjenih boja i postavki
Kada je način rada u dvije boje naveden za slikovne podatke, uključujući sljedeće boje, boje se zamjenjuju kako je navedeno u nastavku.
Boje uključene u izvorne slikovne podatke: Crvena, narančasta, plava, crna
Crvena je navedena za dvobojni način
Slikovni podaci
„Sve kromatske boje“
„Samo približne boje“
Crvena
Crvena
Crvena
Narančasta
Crvena
Crvena
Plava
Crvena
Crna
Crna
Crna
Crna
<Automatski izbriši obustavljene zadatke>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno> i zadatak se obustavi zbog zaglavljenog papira i sl., uređaj nakon zadanog vremena automatski briše taj zadatak.
<Radnja kad je razina preo. tonera niska.>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Možete nastaviti ispis čak i pri niskoj razini tonera u spremniku. Također možete postaviti želite li da se prikazuje poruka o obnavljanju zaliha tonera.

A151-090