<Upravljanje korisnicima>

Možete konfigurirati postavke za upravljanje korisnicima uređaja uz aplikaciju za provjeru autentičnosti korisnika.
<Postavite admin. zapor.>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>
Možete promijeniti lozinku administratora za prijavu u sučelje Remote UI (Udaljeni UI). Kada ponovno mijenjate lozinku, možete je navesti isključivo iz sučelja Remote UI (Udaljeni UI).
<Postavite admin. PIN>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>
Odredite hoće li se od korisnika tražiti unos PIN-a prilikom promjene postavki za koje su potrebne administratorske ovlasti s upravljačke ploče. I administratorski se PIN može promijeniti.
<Postavke podataka o upravitelju sustava>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Definirajte podatke o upravitelju sustava za uređaj. Promijenite ID i PIN upravitelja sustava
<Upravljanje ID-brojem odjela>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Odaberite želite li upravljati korisnicima u skupinama dodjelom korisnika ID-jevima odjela. Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela
A151-097