Postavke timera/energije

Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu „Funkcija uvoza svih podataka“ potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke datuma i vremena>
<Postavke točnog datuma/vremena>: Postavke datuma i vremena (12-znamenkasti broj)
Da
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Vremenska zona>: UTC-12:00 do UTC+0:00 do UTC+14:00
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke ljetnog računanja vremena>:<Isključeno>, <Uključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>: <Mjesec>, <Dan>, <Vrijeme>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Format prikaza vremena>
<12-satni>, <24-satni>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke brzog pokr. za glav. napaj.>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrijeme do automatskog resetiranja>
0 min=isključeno, 10 do 50 sekundi u pomacima od 10 sekundi, 1 do 2 do 9 minuta u pomacima od jedne minute
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči vrijeme do autom. resetiranja>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcija nakon automatskog resetiranja>
<Standardna funkcija>, <Odabrana funkcija>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrijeme do automatskog isključivanja>
0 h=isključeno, 1 do 4 do 8 sati u pomacima od jednog sata
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tjedni timer za automatsko isključivanje>
<Nedjelja> do <Subota>, 00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Doz. mod mirov. tijekom greške>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrijeme do automatskog mirovanja>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrošnja energije u modu mirovanja>
<Nisko>, <Visoko>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Post. završ. moda mirov. nakon RX zad.>
<Nemojte uključiti uprav. ploč uređaja>, <Uključite uprav. ploč uređaja>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tjedni timer za autom. stanje mirovanja>
<Nedjelja> do <Subota>, 00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke vremena za automatsku gradaciju>
<Nedjelja> do <Subota>, 00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke završetka moda mirovanja>
<Isklj.>, <Uklj.>
Kada je odabrana mogućnost <Uklj.>: od 00.00 do 23.59 u intervalima od po jedne minute
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A151-077