Vaše postavke

Neke se stavke mogu postaviti putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI). Stavke koje se ne mogu postaviti putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) postavite putem upravljačke ploče.
Nazivi se mogu razlikovati u sučelju Remote UI (Udaljeni UI).
A151-075