Postavljanje datuma i vremena

Postavite datum i vrijeme za uređaj. Datum i vrijeme služe kao referenca za funkcije u kojima se određuje vrijeme, pa ih valja postaviti točno.

Postavljanje vremenske zone

<Podesi> <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Postavke datuma i vremena>  <Vremenska zona>
Što je UTC?
Koordinirano svjetsko vrijeme (UTC) glavni je vremenski standard prema kojemu se u svijetu namješta sat. Vremenske razlike postoje ovisno o državi ili regiji u kojoj se uređaj koristi. Ispravna postavka vremenske zone prema UTC-u neophodna je za komunikaciju putem interneta.

Postavljanje trenutnog datuma i vremena

<Podesi> <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Postavke datuma i vremena>  <Postavke točnog datuma/vremena>
Možete promijeniti oblik prikaza za vrijeme.
<Format prikaza vremena>
Također možete odrediti automatsko usklađenje datuma i vremena s poslužiteljem na mreži s pomoću SNTP-a. Podešavanje SNTP postavki
Ako vas brine pomak sata, s vremena na vrijeme prilagodite vrijeme na uređaju.
A151-025