Instalarea opțiunilor de sistem

Când utilizați opțiuni de sistem, poate fi necesar să vă autentificați cu privilegii de administrator pentru a înregistra licențe. Pentru a înregistra o licență, veți avea nevoie de numărul care este imprimat pe certificatul de număr de acces al licenței. Aveți grijă să o aveți la dvs. înainte de a începe. Puteți să efectuați înregistrarea licenței chiar dacă aparatul nu este conectat la rețea.
1
Efectuați un test de comunicare.
Testați dacă puteți să înregistrați licența utilizând rețeaua.
1
Porniți Remote UI (IU la distanță). Pornirea Remote UI (IU la distanță)
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [License/Other]  [Register/Update Software]  [Display Logs/Communication Test].
4
Faceți clic pe [Communication Test].
Se afișează mesajul [Are you sure you want to execute the communication test?].
5
Faceți clic pe [Yes].
Se afișează rezultatele testului de comunicare.
Dacă se afișează mesajul [Connect Failed], verificați dacă este conectat cablul LAN și dacă setările de rețea sunt configurate corect. Configurarea folosind Ghidul de configurare
Dacă nu vă puteți conecta la rețea, înregistrați licența offline. Când înregistrarea nu poate fi efectuată în rețea
2
Faceți clic pe [Distributed Installation].
3
 Introduceți numărul de acces pentru licență.
4
Confirmați numărul și faceți clic pe [Next >].
5
Selectați funcția de instalat și faceți clic pe [Start].
Dacă se afișează ecranul cu acordul de licență, verificați informațiile și faceți clic pe [I Accept].
6
Faceți clic pe [To Distributed Installation].

Când înregistrarea nu poate fi efectuată în rețea

Dacă din anumite motive aparatul nu se poate conecta la rețea, înregistrați licența offline. Mai întâi obțineți o cheie de licență utilizând un computer conectat la rețea, apoi înregistrați-o utilizând aparatul. Pentru a obține o cheie de licență, veți avea nevoie de numărul care este imprimat pe certificatul de număr de acces al licenței, împreună cu numărul de serie al aparatului.
1
Accesați site-ul web care eliberează licența (http://www.canon.com/lms/license/) și obțineți cheia de licență.
Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți numărul de acces la licență și numărul de serie pentru a obține cheia de licență.
2
Selectați <Setare> pe ecranul <Acasă>.
3
Selectați <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Înregistrare licenţă>.
4
Introduceți cheia de licență.
5
Selectați <Pornire>.
Confirmarea numărului de serie
Se afișează în <Verificare contor> <Verificare configuraţie dispozitiv>. De asemenea, se poate confirma de pe pagina de portal a aplicației Remote UI (IU la distanță).
A15F-06W